• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

De Nederlandse Bank en de effecten van slavernijverleden

| de ware tijd | Door: Redactie

Ik doe niet aan een hossel’

Tekst en beeld Euritha Tjan A Way

PARAMARIBO — “In Suriname moeten we anders leren denken, we moeten niet denken in hokjes. Maar als één volk”, klinkt het via de speakers van Radio Apintie. De beller geeft met die opmerking zijn mening over het initiatief dat Glenn Codfried heeft gedeeld met de luisteraars. Codfried is een activist in Nederland die opkomt voor de belangen van zwarte mensen en is in Suriname om met enkele organisaties bewustwording op gang te brengen over de effecten van het slavernijverleden die volgens hem nog doorwerken in het heden.

Codfried ligt niet wakker van de opmerking die meerdere luisteraars maken over zijn inzet. “Ik ben alleen bezig met de belangen van de nakomelingen van de mensen die via de slavenroute in Suriname en later ook Nederland terecht zijn gekomen. Ik kom voor niemand anders op, de overheid moet doen aan natievorming, dat is mijn taak niet”, klinkt het eerst als repliek aan de beller en later ook in het interview met de krant.

Hij is net als andere groepen in de samenleving bezig om met zijn eigen Platform Nederlandse Trans-Atlantische Slavenhandel in oprichting een traject uit te zetten om verbetering te brengen in de situatie van de nakomelingen van tot slaafgemaakten. “Want dat de effecten van de slavernij nu nog doorwerken zie je in alles in Suriname.

“Het idee dat zwarte mensen één moeten zijn vind ik ook achterhaald. We kunnen allemaal samenwerken om een doel te realiseren, maar bundelen hoeft niet perse”

Glenn Codfried

Kijk maar naar het educatieniveau van onze mensen.” Volgens Codfried heeft De Nederlandse Bank (DNB) via Freek Ossel aangegeven dat zij wel bereid zou zijn projecten van groeperingen te financieren die te maken hebben met het verbeteren van de positie van de nakomelingen van de tot slaafgemaakten. “Ik heb al een oriënterend gesprek gehad met de bank en ik heb net de notulen van die meeting gehad”, zegt Codfried terwijl hij de file op zijn telefoon laat zien.

Een halve eeuw

Verschillende groepen in Nederland en Suriname zijn projecten aan het voorbereiden voor financiering door de DNB omdat die bank recent nog heeft gemeld dat het profijt heeft gehad van de slavernij. Zij zou naar zeggen van Codfried dan ook bereid zijn in dialoog te gaan met groepen om een bijdrage te leveren om deze misstap van het verleden te corrigeren.

“Ik heb de bank aangegeven dat ik ze graag wil als partner om de komende vijftig jaar te werken aan het opzetten van programma’s en instituten op verschillende gebieden om aan de achterstanden bij de nakomelingen van tot slaafgemaakten in Nederland en Suriname te werken. We gaan niet voor een lezing hier en een korte termijn ding daar, ik doe niet aan een hossel”, zegt Codfried.

Tijdens een ontmoeting met andere organisaties om te kijken wie de gedachte van hem ondersteunt in het weekend, ventileerde Codfried deze zelfde visie. Hij deelde mee aan de aanwezigen dat DNB niet heeft gezegd dat er eerst een bundeling moet zijn alvorens ze gaan meewerken aan projecten. “Dus wie een ander project heeft of een ander idee  is vrij te gaan. Het idee dat zwarte mensen één moeten zijn vind ik ook achterhaald. We kunnen allemaal samenwerken om een doel te realiseren, maar bundelen hoeft niet perse”, vindt Codfried.

Meeting ambassade

De activist legt uit dat hij ook is uitgenodigd om mee te doen aan een gesprek over herstelbetalingen bij de Ambassade van Suriname in Nederland op 18 mei. “Maar ik vertrouw deze regering de belangen van de zwarte bevolking niet toe. Ik blijf dan ook ver van de politiek en dit soort meetings”, zegt hij in het interview. Het Landelijk Platform Slavernijverleden onder leiding van Barryl Biekman stuurde op 16 mei een brief aan de ambassadeur Rajendre Kargi met een afschrift aan Kathleen Ferrier. 

Daarin maakte de organisatie er gewag van gehoord te hebben van de vergadering op 18 mei, maar zelf niet uitgenodigd te zijn en daarnaast niet van andere belangrijke organisaties die zich bezighouden met het belang van de nakomelingen van zwarten in Nederland gehoord te hebben dat die zijn uitgenodigd. Ook de Ware Tijd heeft naar aanleiding hiervan een mail gestuurd aan de ambassadeur en ook het Diaspora Instituut Nederland, maar daar is nooit op gereageerd.

Immigratie en slavernij

Tijdens de bijeenkomst in het weekend vermeldde Zunder dat er aan een bepaald scenario wordt gewerkt in Nederland en dat een bepaalde Surinaamse deskundige zich ervoor inzet. “Ze gaan verkondigen dat immigratie hetzelfde is als slavernij zodat de nakomelingen van die groep ook kunnen profiteren van de gelden die beschikbaar komen.” Er is tumult in de zaal na deze onthulling. “Dat mag nooit gebeuren”, klinkt het boos. Toch is er verschil van mening over de manier van samenwerken met de DNB.

Zunder: “De aanzet moet uit Suriname komen, want hier was er slavernij, niet daar.” Codfried: “Wil dat zeggen dat de nakomelingen in Nederland dus aan de kant geschoven moeten worden?”. Zunder: “Nee, we moeten samenwerken. We hoeven het niet helemaal met elkaar eens te zijn, maar we moeten voor het grotere doel samenwerken.”

Bewustzijn

Codfried zegt in het gesprek met de krant dat de Surinamers in Suriname niet bewust genoeg zijn nog. “Dat het proces nu in deze fase is, is te danken aan veel organisaties in Nederland, waar het bewustzijn er wel is. Ook daar was het een proces. Eerst wilde niemand erover praten. Nu wel en dat onder meer door de inzet van veel grass-root organisaties in Nederland.” Codfried is in de meeting in het weekend ook duidelijk. “Ik ga voor lange termijn, wie zich daarbij wil aansluiten is welkom. Wie dat niet wil: het staat je vrij de weg naar de DNB zelf te bewandelen.”

Zunder wil vooral het grotere plaatje bekijken. Hij heeft in het Kennisinstituut Slavernijverleden waar hij de directeur van is onderzocht hoeveel bedrijven en instanties profijt hadden van de slavernij. “Dat zijn er 196. Dit van de DNB is pas het begin. Daarom moeten we ons onderzoek goed doen, maar dat moet allemaal gebeuren voor 1 juli 2023, want dan is de slavernij 150 jaar afgeschaft. Het Staatstoezicht rekenen ik en vele met mij in Nederland ook tot de periode van de slavernij.”

| de ware tijd | Door: Redactie