• vrijdag 07 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

De KKF haalt uit naar de Assemblee: ‘Abjecte beschuldiging KKF in DNA’

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft in een brief, gedateerd 19 april 2021, aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, DNA, Marinus Bee, ongemeen fel uitgehaald naar de wijze waarop het parlement in openbare vergadering heeft gesproken over de registratie en uitschrijving van New Surfin N.V. bij de KKF. De KKF weerspreekt beschuldigingen, dat zij ‘zaken betreffende New Surfin N.V. niet zou hebben willen uitvoeren’.

De KKF gaat chronologisch in op de gang van zaken rond de inschrijving van New Surfin N.V. en verwijdering van het bedrijf uit het KKF-register.

De inschrijving in het Handelsregister vond op 6 januari van dit jaar plaats en werd gedaan door directeur Rajendre Pahladsingh van New Surfin N.V., aldus de KKF. ‘De formulieren voor de opgaaf van de RvC (Raad van Commissarissen) zijn aan de directeur meegegeven ter ondertekening welke niet zijn geretourneerd.’ 

De secretaris van de KKF ontving op 16 maart via e-mail een akte van nietigheid van New Surfin N.V. (‘Doorhaling inschrijving New Surfin N.V.’) van Prenobe Bissessur van Bissessur & Co NV, die optrad als vertegenwoordiger van de oprichter van New Surfin NV, Viren Ajodhia.

Vervolgens heeft de KKF op 26 maart de heer Bessessur verzocht, in een e-mail, om zich rechtstreeks tot de Handelsregistercommissie te wenden, omdat dat de bevoegde instantie is. Volgens de KKF is op die e-mail geen enkele reactie ontvangen en ook niet bij de Handelsregistercommissie.

‘Wij betreuren het ten zeerste dat het falen van uitvoerders en deskundigen in de schoenen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt geschoven.’

Tot slot eindigt de KKF haar brief aan de Assembleevoorzitter met de woorden: ‘Wij hopen u hierbij zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd en verzekeren u dat wij nimmer de integriteit van noch het Handelsregister noch de Kamer van Koophandel en Fabrieken te grabbel zullen gooien en niet zullen toestaan dat anderen dat ook doen. Wij gaan ervan uit dat Uw gerespecteerd college dit kan corrigeren.’

PK

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie