• dinsdag 15 June 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IS DE HAITIAANSE VOLKSVERHUIZING EEN ONSCHULDIG FENOMEEN?

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie

Foto bron: Saya de Haïtiaanse autohandelaar

Volksverhuizingen zijn niet nieuw. Dharm Mungra zegt hierover dat de motivatie altijd is dat mensen elders een beter en veiliger heenkomen zoeken. Suriname is voor velen een veiliger en beter land en  momenteel erg in trek bij Haitianen.

Historisch bekeken zorgden grote leiders van tijd tot tijd ervoor dat verschillende stammen zich aaneensloten tot een macht, waardoor een bijna onstopbare kracht kon ontstaan. Mungra vergelijkt in dit verband de tegenwoordig veel genoemde Saya onder de Haïtianen. 

Toename in Suriname

In Suriname hebben wij ook onze eigen ervaringen met volksverhuizingen. Denk maar aan de grote vlucht van meer dan honderdduizend landgenoten naar Nederland vanwege de onafhankelijkheid. Ook de instroom van meer dan 40.000 Guyanezen vanwege politieke spanningen en armoede in eigen land. “Dit jaar nam de aanwas van Haïtianen drastischere vormen aan. “Suriname blijkt voor deze groep een aantrekkelijke safe-haven te zijn vanwege haar makkelijke toegankelijkheid, onder populatie en het feit dat er hier al een relatief grote Haïtiaanse gemeenschap bestaat” zet Mungra uiteen. Binnen 4 maanden zijn reeds 15.000 Haïtianen aangekomen waarvan slechts ca 2500 verder zijn doorgereisd naar Fr.Guyana of Guyana. “De rest blijkt op onverklaarbare wijze te zijn verdwenen”. 

Immigratiebeleid 

 “Het wordt tijd dat de regering deze ontwikkeling goed analyseert en de sociale, maatschappelijke en economische effecten van zulk een grote toestroom op onze relatieve kleine en broze samenleving nagaat” laat Mungra weten. Hij pleit voor een duidelijk immigratiebeleid, in het bijzonder voor deze groep. “Het is uiterst noodzakelijk en wel op directe termijn. Onze zwakke economie, waar werkgelegenheid een groot vraagstuk is, naast dat van gezondheidszorg, onderwijs, en andere gebieden is niet in staat om op een gedegen wijze deze ingrijpende invloeden op te kunnen vangen. Wij staan nota bene nog aan het begin van een door het IMF opgedrongen structureel aanpassings programma”. Mungra schat in dat de Haïtiaanse volksleider Saya, zijn invloed en daarmee dat van zijn achterban probeert te vergroten in de politieke structuren van het land om zodoende op formele wijze invloed op het landsgebeuren te verkrijgen.

“Recentelijk heeft hij zelfs publiekelijk verklaard dat zijn doel is een Haïtiaanse politieke partij op te richten en dat hij het leven van zijn landgenoten wil verbeteren door ze naar hier te halen of te helpen op hun reis naar betere oorden” verduidelijkt Mungra.

Hij spreekt de hoop uit dat de regering met deze serieuze ontwikkelingen op de juiste wijze zal omgaan waaruit zal blijken of de Haïtiaanse volksverhuizing een onschuldig fenomeen is. 

UNITEDNEWS

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie