• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Dc Bhola nodigt organisatoren protestactie voor gesprek

| starnieuws | Door: Redactie

Dc Ricardo Bhola van Paramaribo Noordoost.

De trekkers van de geplande actie van 24 maart zijn uitgenodigd door districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola van Paramaribo Noordoost voor een overlegmoment. Een delegatie van het Korps Politie Suriname zal bij dit gesprek maandag ook aanwezig zijn. Het ligt in de bedoeling om informatie en de inzichten met elkaar te delen. Uitgenodigd zijn:
Siebrano Pique, Marge Getrouw, Jeanine Jurel, Maisha Neus, Martin Atencio, Rendall Feller, de Organic Movement en Na Wi Sranan. Het ligt in de bedoeling om in een gemoedelijke sfeer zaken rond de openbare orde en veiligheid te bespreken, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Bhola telt dat het recht op vrije meningsuiting en tot vreedzame actievoering verankerd ligt in de grondwet van Suriname en dat deze rechten hem heilig zijn. “Artikel 21 van de Grondwet is duidelijk;

1. het recht van vreedzame betoging wordt erkend;

2. de uitoefening van dit recht kan in het belang der openbare orde, veiligheid, gezondheid en goede zeden bij wet aan regel en beperking worden onderworpen.”

Gelet op deze bij wet geregelde regeling is het van belang dat de openbare orde te allen tijde gewaarborgd blijft. De dc zegt het op prijs te stellen dat er vanuit de zijde van de trekkers eenieder is opgeroepen de orde en rust te bewaren. Hij geeft aan dat de autoriteiten alle stappen zullen ondernemen om de acties in goede banen te leiden. De veiligheidsdiensten zetten zich onverkort in om de veiligheid van alle Surinamers te blijven garanderen.

| starnieuws | Door: Redactie