• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DA’91 verontrust over ontwikkelingen in Tigrigebied

| de ware tijd | Door: Redactie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Gezamenlijke duurzame ontwikkeling met Guyana is volgens de buitenparlementaire oppositiepartij DA’19, niet mogelijk “alvorens Guyana het Tigrigebied heeft verlaten”. Dat stelt Sunil Oemrawsingh partijraadvoorzitter van DA’91, die aangeeft dat de partij ernstig verontrust is door de ontwikkelingen in de relatie Suriname-Guyana. “Hoe langer wij wachten om actie te ondernemen, hoe complexer onze juridische status wordt”, aldus de DA’topper.

Dit standpunt, voegt hij eraan toe, wordt nog meer kracht bijgezet met het bekend worden van “de actie van het Guyanese leger dat de souvereiniteit van ons grondgebied heeft geschonden”. Oemrawsingh: “Het is onverklaarbaar, maar meer nog onacceptabel dat

onze regering, zoals zowat alle regeringen voor hen, niet optreedt. Regering-Santokhi moet beseffen  wat haar grondwettelijke opdracht is en beter inzicht moet verwerven in het internationaal diplomatieke spel dat Guyana speelt.”

Oemrawsingh wijst erop dat de afspraak uit 1971 om het Tigrigebied te demilitariseren, tot op heden door Guyana wordt genegeerd.

De partij constateert een gebrek aan opvoeren van diplomatieke druk in het buitenlandbeleid van de regering. Suriname maakt nauwelijks tot geen gebruik van zijn diplomatieke kanalen om druk uit te oefenen op Guyana om het geschil op te lossen, meent de politicus.

“Het grensgeschil tussen Suriname en Guyana valt niet

onderling te regelen. Dat is bewezen door de ‘dolksteek’ van Guyana waarbij ons land werd overrompeld, als door een dief in de nacht, en gesleept werd voor de UNCLOS, ondanks een afspraak tussen de landen om de bevindingen van een gezamenlijke grenscommissie af te wachten”, zegt de DA’91-topper verwijzend naar de gang van Guyana naar het tribunaal voor de rechten van de zee om de maritieme grens tussen de twee buurlanden te doen vaststellen.

Internationaal Gerechtshof

Oemrawsingh wijst erop dat de afspraak uit 1971 om het Tigrigebied te demilitariseren, tot op heden door Guyana wordt genegeerd. De Guyanese regering heeft bewezen, stelt hij, geen karakter van naleving van afspraken te tonen. DA’91 vindt dat als de bilaterale gesprekken tussen Suriname en Guyana niet tot een oplossing leiden, zoals gangbaar in het beslechten van geschillen, gekozen moet worden voor bemiddeling of arbitrage.

“Indien ook dit niet baat binnen afzienbare tijd, dan moeten wij niet schromen om zo snel mogelijk naar het Internationaal Gerechtshof te gaan, dit met ondersteuning van een gekwalificeerde meerderheid in DNA”, zegt de partijraadvoorzitter.

Eind vorige week berichtte de Guyanese pers dat het Guyanese leger in het Tigrigebied een Braziliaanse helikopter in beslag heeft genomen en twee Brazilianen heeft gearresteerd bij een illegale gouddelverskamp in het gebied. In De Nationale Assemblee zijn donderdag hierover vragen gesteld aan de regering.

Ook de NPS gaf over deze zaak een verklaring uit. Defensieminister Krishna Mathoera deelde het college mee, dat de regering reeds acties heeft ondernomen om opheldering te krijgen van de Guyanese regering over wat zich in het Tigrigebied heeft voorgedaan.

| de ware tijd | Door: Redactie