• maandag 02 October 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Cubaanse president spreekt erkentelijkheid uit over ondersteuning Suriname

| cds | Door: Redactie

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) had tijdens zijn werkbezoek aan Cuba op 8 september 2022 een onderhoud met President Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Gedurende dit onderhoud stonden het Cubaans staatshoofd en de minister stil bij de uitstekende relatie tussen Suriname en Cuba, waarbij beide voorstander zijn van de verdere uitbreiding van de relatie op gebieden van wederzijds belang, in het bijzonder de samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg. Minister Ramdin bracht de groeten over van president Chandrikapersad Santokhi aan het Cubaans staatshoofd Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Hij bedankte Cuba voor de jarenlange steun en

samenwerking die vooral op het gebied van de gezondheidszorg werd geboden en gaf aan eveneens uit te kijken naar de verdere uitbreiding van de bilaterale relatie op andere strategische gebieden.

President Díaz-Canel Bermúdez feliciteerde Suriname met de recente aanvaarding van het CARICOM pro tempore voorzitterschap. Indachtig de aanstaande herdenking van 50 jaar relatie tussen Cuba en de Caraïbische gemeenschap benadrukte het Cubaans Staatshoofd eveneens dat het van eminent belang is om de betrekkingen tussen Cuba en de CARICOM te blijven versterken. De solidariteit, samenwerking en vriendschapsband tussen beide partijen zouden volgens de president als voorbeeld kunnen dienen voor de rest van de wereld, die zich de laatste periode heeft gekenmerkt door een geringe internationale ‘politieke wil’ voor samenwerking gedurende tijden van crisis met als gevolg een steeds groter wordende kloof tussen armen en rijken.

Ook informeerde het Cubaans Staatshoofd dat gedurende het mandaat van de voormalige president van Amerika, Donald Trump, 243 maatregelen werden genomen om de bestaande blokkade te verstevigen. Het Cubaans Staatshoofd bedankte verder president Santokhi die namens het Surinaamse volk, Cuba op verschillende internationale fora heeft ondersteund in haar strijd tegen de door de Verenigde Staten van Amerika (VSA) opgelegde economische, financiële en commerciële blokkade. President Diaz-Canel Bermúdez is het Surinaams Staatshoofd eveneens dankbaar voor de recente veroordeling betreffende de uitsluiting voor deelname van Cuba in de in juni 2022 gehouden IX Summit of the Americas.

Minister Ramdin bekrachtigde eveneens het permanent standpunt van Suriname tegen de economische-, commerciële- en financiële blokkade die door de VSA aan Cuba is opgelegd. “President Santokhi, die het genoemd standpunt in verschillende multilaterale fora heeft bekrachtigd, zal gedurende de opkomende AVVN wederom diens afkeuring uitspreken tegen genoemde blokkade”, benadrukte minister Ramdin.

Minister Ramdin nodigde namens president Santokhi, het Cubaans Staatshoofd uit om Suriname te bezoeken. President Miguel Díaz-Canel Bermúdez bedankte voor de uitnodiging en informeerde dat naar de mogelijkheid gekeken zal worden om gelijk na de afloop van de CARICOM-Cuba Summit in Barbados, een bezoek te brengen aan Suriname.

| cds | Door: Redactie