• zaterdag 22 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

COVID-19-maatregelen: avondklok blijft 23.00 uur

| suriname herald | Door: Redactie

De COVID-19-maatregelen voor de periode vrijdag 3 december tot nader order zijn ongewijzigd. In essentie zijn de maatregelen van de vorige periode verlengd, meldt de regering in een persbericht.

Hieronder in het kort samengevat:
1. Het uitgaansverbod is van 23.00 uur tot 05.00 uur;
2. De openingstijden van commerciële lokaliteiten en restaurants zijn nu van 05.00 uur tot 22.00 uur (met uitzondering van bezorging);
3. Landen met een ‘variants of concern’ zoals aangegeven door de wereldgezondheidsorganisatie WHO, zijn in beginsel aangemerkt als hoogrisicolanden.

Voor nationale feestdagen die gelijkgesteld zijn aan de zondag zullen de daartoe bevoegde autoriteiten specifieke richtlijnen en instructies uitvaardigen ter regulering van de bewegingsvrijheid.

Gedurende het uitgaansverbod mogen de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven. Deze uitzondering geldt ook voor personen die zich op de openbare weg moeten begeven vanwege medische spoedgevallen en of het doen van een COVID-19-swab of -vaccinatie.

| suriname herald | Door: Redactie