• vrijdag 07 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Westerse missies bezorgd over voortdurende vertraging verkiezingsresultaten Guyana

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door:

GEZAMENLIJKE VERKLARING De ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Z.Exc. Sarah-Ann Lynch, de Britse Hoge Commissaris, Z.Exc. Greg Quinn, de Canadese Hoge Commissaris, Z.Exc.

Lilian Chatterjee, en de Ambassadeur van de Europese Unie, Z.Exc. Fernando Ponz-Canto, maken zich zorgen dat de bevolking van Guyana 114 dagen na de verkiezingen van 2 maart nog steeds wacht op de bekendmaking van een verkiezingsuitslag. “Het is naar onze mening belangrijk dat elke stem, die door elke kiezer wordt uitgebracht, wordt weerspiegeld in die verklaring, om ervoor te zorgen dat de wil van het volk van Guyana wordt gerespecteerd.

Dat respect omvat een verklaring over de verkiezingsuitslag die de orde en integriteit weerspiegelt die de bevolking van Guyana, de GECOM en de partijfunctionarissen hebben laten zien, zoals blijkt uit de algemene en regionale verkiezingen van 2 maart jongstleden. Wij nemen er ook nota van dat de waarnemingsmissie van de CARICOM, die door president Granger “de meest legitieme gesprekspartner” wordt genoemd, op 15 juni heeft geconcludeerd dat “niets wat wij hebben meegemaakt, een uitdaging vormt voor de onontkoombare conclusie dat de hertellingsresultaten aanvaardbaar zijn en de basis zouden moeten vormen voor de verklaring over de resultaten van de verkiezingen van 2 maart 2020”. Wij zijn van mening dat de verkiezingsuitslag lang op zich heeft laten wachten en in dat opzicht juichen wij het geduld en de vreedzaamheid toe waarvan de bevolking van Guyana blijk heeft gegeven.

In afwachting van de uitkomst van de oproep aan het CCJ vertrouwen wij erop dat de GECOM haar grondwettelijke verplichting nakomt om een verklaring af te leggen op basis van de resultaten van de hertelling, zoals bevestigd door de CARICOM, om ervoor te zorgen dat de democratische keuze van het volk wordt vervuld. “ Dit delen:TweetMeer Print WhatsApp Vind ik leuk:Like Laden.... .

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door: