• zondag 17 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

'We kunnen niet tot in het oneindige blijven wachten'

Datum: 17 Jan 2021 | Bron: De Ware Tijd | Door: Redactie

Foto: Mataw Impex   PARAMARIBO - Sinds december 2019 geldt door strenge regels een exportverbod op bepaalde groenten en fruit, waaronder sopropo, manja en diverse citrussoorten naar de Europese Unie (EU). Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft vorig jaar een dossier opgestuurd naar de Europese Unie voor vrijstelling voor de export van verse sopropo, maar wacht nog (steeds) op antwoord. Sopropo bedroeg ongeveer 35 procent van de exporthoeveelheid.

De branche verliest door het exportverbod en minder vrachtvluchten door de Covid-19-pandemie, ruim 75 procent aan inkomsten. De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) heeft vorige week voorstellen ingediend bij LVV-minister Prahlad Sewdien hoe proactiever op te treden tegenover de EU en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "Want we kunnen niet tot in het oneindige blijven wachten", zegt VEAPS-secretaris Swami Girdhari.

Hij beweert dat de acties nog niet zijn opgevolgd door de staf van de minister, zoals vorige week was afgesproken. "Waarschijnlijk ligt dit aan de administratieve procedures. " Door de strengere EU-eisen hebben exporteurs vorig jaar veel investeringen moeten doen, legt Girdhari uit aan de Ware Tijd.

Ze hebben flink geïnvesteerd in hun verwerkings- en verpakkingsfaciliteiten, hun inspectie- en verpakkkingsruimtes gemoderniseerd en geld geïnvesteerd in transport, koeling- en keuringsfaciliteiten. "Die investeringen moeten toch eens een keer worden terugverdiend. " Rabin Parmessar, de vorige minister van LVV, heeft een goede eerste stap gezet in het oplossen van dit vraagstuk.

De huidige regering, die zegt een goede verstandhouding te hebben met Nederland en de EU, zou dit meteen moeten oppakken en het proces continueren en versneld werken aan een oplossing, meent Girdhari. "Dit hebben we in juni in Zoomsessies aan de voorzitters van de coalitiepartijen kenbaar gemaakt. Dat is ook alweer vijf maanden geleden.

" Essentieel is dat er veel breder en diepgaander naar de zaak moet worden gekeken. "Wat is het beleid van de overheid om productie te bevorderen en de export substantieel te vergroten? Indien gericht beleid uitblijft, zal de productie afnemen, betekent het verlies van bestaande exportmarkten en banen en een toename van armoede. Bovendien zal de export wegkwijnen.

Iets wat de overheid absoluut niet wil, dus moet het roer drastisch om worden gegooid", meent de secretaris. VHP-parlementariër Mahinder Jogi wil met het initiatiefvoorstel Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid in Suriname een wet maken die moet voldoen aan de standaarden van de EU, FAO en WHO. "Dit voedselveiligheidsinstituut moet vanaf de vangst en/of oogst tot aan de export alle standaarden monitoren.

Denk aan verpakking, transport, behandeling, opslag, hygiëne, enzovoorts. Het is goed voor export, maar ook voor de lokale consumptie. Je produceert voor de lokale markt, die al klein is, maar als je als land ook iets wil verdienen aan de export, zul je aan die standaarden moeten voldoen.

Datum: 17 Jan 2021 | Born: De Ware Tijd | Door: Redactie