Het laatste nieuws uit Suriname

VSB neemt met verbazing kennis van verklaring minister Moestadja

Publicatie datum: 17-04-2019 | Bron: Suriname Herald

De VSB spreekt deze mededeling van Moestadja tegen. De VSB zegt dat met de oprichting van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof er een verdere versplintering plaatsvindt van het social zekerheidsstelsel. De organisatie zegt hierover niet geconsulteerd te zijn.

De VSB stelt dat het streven naar een welzijnsstaat een novel streven is, maar dat de inkomsten voor een dergelijke staat eerst verdiend moeten worden, hetgeen op dit moment in Suriname voor het bonafide en geregistreerd bedrijfsleven vrijwel een utopie is, aangezien de verdiencapaciteit ernstig is aangetast in de afgelopen jaren. Het ondernemersklimaat kan volgens de VSB slechts getypeerd worden als een met vele barrières voor micro, kleine en middelgrote ondernemingen. De VSB voerde eerst ook aan dat naast het feit dat bedrijven wederom worden geconfronteerd met kosten die zij niet kunnen overzien, er ook geen rekening wordt gehouden met bedrijven die nu reeds ruime personeelsvoorzieningen hebben op het gebied van zwangerschapsverlof..

Publicatie datum: 17-04-2019 | Bron: Suriname Herald

Ga terug Ga naar artikel

Opmerkelijk, Economie, Net Binnen

The Weather Network