fbpx Verkiezingen: tellingen, hertellingen en de uitslag | Suriname Nieuws Centrale

booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

Verkiezingen: tellingen, hertellingen en de uitslag

Publicatie datum: 01 jun 2020 | Bron: Starnieuws

Ik zal mij beperken tot de belangrijkste punten. Telling op het stembureau De stemming vindt plaats op 649 stembureaus, die verspreid zijn binnen de 10 kiesdistricten. Zodra de laatste stem is uitgebracht, wordt de stemming beëindigd, worden de stembussen geopend en worden de stemmen op het desbetreffende stembureau geteld – in aanwezigheid van waarnemers van het Onafhankelijk Kiesbureau, de politieke organisaties en overige kiezers, die eventuele bezwaren kunnen inbrengen.

De uitslag van de telling en eventuele bezwaren worden vastgelegd in een proces-verbaal. De stembiljetten worden vervolgens in verzegelde pakken gesloten. Het proces-verbaal en de verzegelde pakken worden daarna ten spoedigste overgebracht naar het hoofdstembureau van het kiesdistrict waaronder het stembureau valt. Taak hoofdstembureau Ieder van de 10 kiesdistricten heeft één hoofdstembureau.

Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden, van wie de voorzitter de districtscommissaris is. Voor Paramaribo is dit hoofdstembureau gevestigd in de Anthony Nesty Sporthal. Op het hoofdstembureau worden de processen-verbaal en de verzegelde pakken van de stembureaus binnen het kiesdistrict verzameld.

Zodra alle processen-verbaal van de stembureaus zijn binnengekomen, houdt het hoofdstembureau een zitting, waarin de stemmen op de kandidaten en politieke organisaties, alsmede het aantal zetels in de districtsraden worden vastgesteld. De voorzitter van het hoofdstembureau maakt de uitkomsten van deze vaststellingen bekend; de in het lokaal aanwezige kiezers kunnen hierbij bezwaren inbrengen. De uitkomsten en bezwaren worden opgenomen in een proces-verbaal. Het is goed om hier te vermelden dat op het hoofdstembureau - in tegenstelling tot wat soms wordt gedacht - de stemmen niet (opnieuw) worden geteld, behalve in geval van een hertelling zoals hierna vermeld.

In de processen-verbaal vermelde bezwaren, kunnen aanleiding ertoe geven dat het hoofdstembureau besluit tot een hertelling. Dat besluit kan uitsluitend worden genomen indien wordt voldaan aan twee voorwaarden: 1) deze bezwaren worden door het hoofdstembureau niet onaannemelijk geacht; en 2) deze bezwaren van zodanige ernstige aard zijn, dat de gegrondheid daarvan, naar het oordeel van het hoofdstembureau, een aanmerkelijk verschil in de uitslag van de telling zou kunnen hebben. In alle andere gevallen is een besluit van een hoofdstembureau tot hertelling, in strijd met de wet. Bij een hertelling worden de verzegelde pakken geopend en wordt er opnieuw geteld zoals op het stembureau.

Van de hertelling wordt proces-verbaal gemaakt en de uitslag daarvan is geldend. Vervolgens wordt de zitting van het hoofdstembureau gesloten en zendt deze de processen-verbaal van zijn zitting met de bescheiden van de stembureaus aan het Centraal Hoofdstembureau. Taak Centraal Hoofdstembureau (CHS) Nadat de processen-verbaal van de 10 hoofdstembureaus zijn ontvangen, gaat het CHS over tot het vaststellen van de uitslag. Het CHS maakt vervolgens in een zitting de uitslag van de verkiezing bekend en bepaalt hoeveel zetels elke politieke organisatie in de volksvertegenwoordigende lichamen heeft behaald. Het CHS verklaart, op basis van de gegevens in de processen-verbaal, de volgens het systeem van de Kiesregeling gekozen kandidaten van de Ressortraden, de Districtsraden en De Nationale Assemblee, als gekozen.

Kiezers hebben toegang tot het zittingslokaal en kunnen eventueel bezwaren inbrengen. Van de uitslag van de verkiezing en alle ingebrachte bewaren wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat aan de president en het Onafhankelijk Kiesbureau wordt aangeboden. Een afschrift daarvan wordt aan alle volksvertegenwoordigende lichamen, waarvoor de verkiezing heeft plaatsgevonden, gezonden.

Daarnaast ontvangt elke gekozene een afschrift van het proces-verbaal, waaruit zijn verkiezing blijkt, door tussenkomst van de districtscommissaris. De gekozene dient binnen 14 dagen daarna, schriftelijk kennis aan het hoofdstembureau van het betrokken kiesdistrict, of hij zijn verkiezing aanvaardt. Taak Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) Het OKB heeft volgens de Kiesregeling twee taken: - het toezicht houden op de verkiezingen; en - het bindend vaststellen van de uitslag van de verkiezingen voor de samenleving. Het OKB en de door hem aangewezen toezichthouders hebben bevoegdheden die zien op het inwinnen van inlichtingen en het verrichten van onderzoek bij de (hoofd)stembureaus.

De leden van de (hoofd)stembureaus zijn verplicht de inlichtingen aan het OKB te verschaffen en enig onderzoek te dulden. Daarnaast is het OKB bevoegd om bij klachten over een niet-behoorlijke functionering van een (hoofd)stembureau, de maatregelen te treffen die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn.  Binnen twee maanden na de verkiezingen - uiterlijk op 25 juli 2020 - brengt het OKB verslag uit aan de regering en De Nationale Assemblee over het door hem uitgeoefende toezicht op de gehouden verkiezingen. In dat verslag wordt de uitslag van de verkiezingen (al dan niet) bindend vastgesteld voor de samenleving. mr.

Prenobe Bissessur Monday 01 June OAS-waarnemersmissie: Tijd om stembusgang af te ronden Politieke leiders: Onderbreking hoofdstembureau onrechtmatig Verscherpte maatregelen 's Lands Hospitaal en Diakonessenhuis Brazilië heeft drie na hoogste aantal Covid-19-doden 29.440 kiezers stemmen op Santokhi, op Adhin 5.601 Klaaskreek afgesloten; dc Pinas heeft daar gestemd Sunday 31 May Column: Politieke Borrelpraat 614 Tropische storm Amanda bedreigt Midden-Amerika Breaking: Al 23 Covid-besmettingen in Suriname (update) Hervorming van de economie begint met de belastingen SZF-kantoren voorlopig gesloten voor het publiek Spoed persconferentie Covid-team vanavond 19:00 uur 15e Covid-besmetting genoteerd Vandaag geen verwerking processen-verbaal in ANS Consolidatie Staatsschuld IV in het belang van de CBvS Sun Tzu Grauwde: Mijn mensen mogen niet naar binnen Breaking: OKB geweerd uit ANS; trekt zich terug PAHO wijst vooral jongeren misleiding tabaksindustrie A20: Kans om vriendjes-en partijpolitiek af te sluiten Vernieuwingen of business as usual Guyana noteert 2 nieuwe besmettingen, teller nu op 152 Code Rood: Binnenlands vliegverkeer zuid-oosten stopgezet Volksgezondheid benadrukt urgentie ontwikkelingen Covid-19 Grensbewaking verscherpt, brug Stolkertsijver gesloten Paramaribo heeft ruim 200 van de 274 stembureaus verwerkt Saturday 30 May DA'91: Uitslag respecteren, hoe moeilijk ook Breaking: 14e persoon positief getest met Covid-19 virus NDP wil hertelling van stemmen in Paramaribo Guyana heeft 12e Covid-19-dode. . .

Publicatie datum: 01 jun 2020 | Bron: Starnieuws

Ga terug Ga naar artikel

Aanbevolen

Waterkant - do, 07/16/2020 - 16:36

Bouterse draagt presidentschap officieel over aan nieuwe president Santokhi

Waterkant - do, 07/16/2020 - 16:36

In Suriname heeft Desi Bouterse vanmorgen het presidentschap officieel overgedragen aan Chan Santokhi. Bouterse...

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 16:34

Chan Santokhi is de nieuwe president van Suriname

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 16:34

Na alle plichtplegingen kon het symbool van de Republiek Suriname formeel worden omhangen. President Desi Bouterse neemt na 10 jaar afschei...

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 15:31

Brunswijk officieel vicepresident van Suriname

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 15:31

De eed is hem voorgehouden door Assembleevoorzitter Marinus Bee. (Beeld: STVS) ...

Dagblad Suriname - do, 07/16/2020 - 15:31

Accommodatie voor ongeveer 400 personen bij inauguratie president en vp

Dagblad Suriname - do, 07/16/2020 - 15:31

Gajadien: ‘Inauguratie goedkoper dan voorgaande keren’ Vandaag vindt de inauguratie van president Chandrikapersad...

Waterkant - do, 07/16/2020 - 15:31

Weer grote lading cash geld aangekomen in Suriname

Waterkant - do, 07/16/2020 - 15:31

Een grote lading cash geld, welke op 12 juli zou aangekomen in Suriname, is gisteren uiteindelijk gearriveerd bij de...

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 08:01

Bouterse draagt na 10 jaar berooid land over aan Santokhi

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 08:01

President Desi Bouterse (74) zal vandaag de regeermacht, bijkans een maand eerder, overdragen aan Chan Santokhi (61). De financiële situati...

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 12:24

Governor CBvS bevestigt aankomst cash geld

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 12:24

De kluizen van de bank waren leeggeraakt waardoor de banken niet voorzien konden worden van cash geld. (Foto: De West)...

CFG Nieuws - do, 07/16/2020 - 12:21

Venetiaan roept op tot alertheid tegen beïnvloeding van Bouterse

CFG Nieuws - do, 07/16/2020 - 12:21

GFC NIEUWS- Oud-president Ronald Venetiaan adviseert de aankomende regering om rekening te houden met de invloeden van...

CFG Nieuws - do, 07/16/2020 - 12:21

Presidentiële Roadshow na inauguratie president Santokhi

CFG Nieuws - do, 07/16/2020 - 12:21

GFC NIEUWS- De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) organiseert gelijk na het defilé ter gelegenheid van de...

Suriname Herald - do, 07/16/2020 - 08:12

OPEC+-landen gaan wat meer olie uit de grond halen na productieverlaging

Suriname Herald - do, 07/16/2020 - 08:12

Oliekartel OPEC en een aantal andere olieproducerende landen, verenigd in de OPEC+, hebben woensdag een akkoord bereikt...

De Ware Tijd - do, 07/16/2020 - 13:28

Van der San: 'Valreepbenoemingen schandalig'

De Ware Tijd - do, 07/16/2020 - 13:28

Van der San: 'Valreepbenoemingen schandalig' 16/07/2020 07:32...

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 08:01

Waarom Jogi tegen ministerschap Sewdien op LVV is

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 08:01

Maar in het proces naar het stillen van zijn honger naar gronden, heeft hij ook percelen van anderen ingepikt. Ondergetekenden, kleine land...

De Ware Tijd - do, 07/16/2020 - 12:24

Overheidspensioen niet gestort

De Ware Tijd - do, 07/16/2020 - 12:24

Overheidspensioen niet gestort 16/07/2020 06:37 - Ivan Cairo...

Dagblad Suriname - do, 07/16/2020 - 08:01

Belegde broodjes kopen nu een luxe

Dagblad Suriname - do, 07/16/2020 - 08:01

Belegde broden Juli 14 Broodje gebakken ei SRD 8-12 Broodje spiegel ei SRD 8-12 Broodje kerrie ei SRD 10-20...

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 04:57

De ambassadeurs van Suriname 1975-2020

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 04:57

(Graphic: Angelic del Castilho) ...

Waterkant - do, 07/16/2020 - 04:57

VIDEO: Santokhi ontmoet Bouterse op presidentieel paleis

Waterkant - do, 07/16/2020 - 04:57

Gekozen president van Suriname Chandrikapersad Santohki heeft hedenmiddag op het presidentieel paleis een bezoek...

Dagblad de West - do, 07/16/2020 - 02:55

Valse biljetten in omloop

Dagblad de West - do, 07/16/2020 - 02:55

Momenteel zijn er valse biljetten in omloop. De redactie van De West kreeg deze informatie en een foto toegezonden. Op...

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 21:50

Ramps bemachtigd grensoverschijdend logistiek project voor Suriname exploratieboring

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 21:50

In april 2020 verwierf Ramps Logistics een volledig geïntegreerd contract met PETRONAS Suriname E&P BV (PSEPBV),...

Suriname Herald - wo, 07/15/2020 - 21:50

Bordo: “A koers o saka baka 16 juli”

Suriname Herald - wo, 07/15/2020 - 21:50

De Surinamers mogen ervan verzekerd zijn dat de koers na 16 juli een dalende trend zal nemen. “A koers o saka a...

Starnieuws - wo, 07/15/2020 - 21:50

Aangepaste parade duurt zo'n 30 minuten

Starnieuws - wo, 07/15/2020 - 21:50

De...

De Ware Tijd - do, 07/16/2020 - 02:55

Santokhi en Bouterse bespreken 'overgang'

De Ware Tijd - do, 07/16/2020 - 02:55

Santokhi en Bouterse bespreken 'overgang' 15/07/2020 19:07 -...

Starnieuws - wo, 07/15/2020 - 21:50

VS treft sancties tegen Guyana

Starnieuws - wo, 07/15/2020 - 21:50

De...

Waterkant - wo, 07/15/2020 - 18:45

Bijna alle met corona besmette medewerkers Rosebel genezen verklaard

Waterkant - wo, 07/15/2020 - 18:45

Haast alle met corona besmette medewerkers van goudbedrijf Iamgold/Rosebel Gold Mines (RGM) in Suriname zijn...

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

Bisschop Steve Meye vraagt namens God 50 US dollars aan kerkgangers

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

Bisschop Steve Meye vindt het heerlijk om al 18 jaren vrij van schulden te leven. Dat is althans de boodschap die hij...

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

Fawaka 150720

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

Dit delen:TweetMeer Print WhatsApp Vind ik leuk:Like Laden...

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

Amerikaans coronavaccin mogelijk nog dit jaar op de markt

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

In de Verenigde Staten is er een experimenteel vaccin van farmaceut Moderna goed aangeslagen bij een veertigtal...

Suriname Herald - wo, 07/15/2020 - 18:45

Santokhi: “Er is goed overleg met regeerteam over regeerprogramma”

Suriname Herald - wo, 07/15/2020 - 18:45

Gekozen president Chan Santokhi zegt dat er goed overleg is met het regeerteam en op basis daarvan is een regeerakkoord...

CFG Nieuws - wo, 07/15/2020 - 20:47

Rukwinden zorgen voor schade aan woningen in Saramacca

CFG Nieuws - wo, 07/15/2020 - 20:47

GFC NIEUWS- Rukwinden en regen hebben maandagmiddag aan de Oleander- en de Misgunstweg in Saramacca voor grote overlast...

Suriname Herald - wo, 07/15/2020 - 18:45

Nederland, VS, Frankrijk, China en Brazilië feliciteren Santokhi

Suriname Herald - wo, 07/15/2020 - 18:45

De Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk, China en Brazilië hebben gekozen president Chan Santokhi gefeliciteerd met...

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

Lowenfield heeft nog steeds geen verslag ingediend

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

-GECOM-vergadering geschrapt nadat een nieuwe rechtszaak werd aangespannen Chief Election Officer (CEO) Keith...

booked.net

    

booked.net