• zondag 16 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Verkeerscontrole: overgrote deel bestuurders heeft papieren in orde

Datum: | Bron: Waterkant | Door: Redactie

De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) van de Surinaamse politie, heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op dinsdag 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden. Tijdens deze verkeerscontroles werd er nagegaan of de verkeersdeelnemers zich houden aan de naleving van de verkeersregels. Ook werd er gecontroleerd als de verkeersdeelnemers verkeersvonnissen op hun naam hebben staan.

Na de gehouden controle werd bij informatieverzameling geconstateerd dat het overgrote deel van de bestuurders de nodige bescheiden wel in orde hadden, meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Het resterend deel van wie de bescheiden niet in orde was, werd met een oproeping in de hand heengezonden om later alsnog hun verkeersboete te voldoen dan wel zich te verstaan bij de verkeersrechter.

Verder waren er bestuurders die nog openstaande verkeersboetes hadden, waarvoor zij intussen al waren gevonnist door de verkeersrechter. Zij kozen ervoor om middels contanten dan wel digitale betaling (POS) de opgelegde boetes te betalen, waarna zij eveneens werden heengezonden.

De politie doet een dringend beroep op verkeersdeelnemers om de verkeersregels in acht te nemen en zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieve routes ter voorkoming van onnodige filevorming op de primaire wegen.

Datum: | Bron: Waterkant | Door: Redactie