• woensdag 20 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Van Trikt en zakenpartner Agnoe met kerst in de cel

Datum: 20 Jan 2021 | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

Robert Gray van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), en zijn zakenpartner Ashwin Angnoe, zullen kerst en oud op nieuw niet kunnen doorbrengen met hun familie. Rechter Maytrie Kuldipsingh heeft het verzoek van de raadsmannen Irvin Kanhai, John Kraag en Benito Pick om Van Trikt en Agnoe in vrijheid te stellen afgewezen in het strafproces rond de vermeende financiële malversaties bij de moederbank.

Volgens haar staan de de ernstige bezwaren nog steeds overeind. De zaak van Van Trikt is op een extra zittingsrol van 12 januari geplaatst. Kanhai geeft tegenover journalisten aan dat hij teleurgesteld is, omdat hij erop gerekend had dat zijn cliënten naar huis mochten. Dit is volgens Kanhai zeer pijnlijk, want men moet nu wachten op 12 januari 2021. Dat is de beslissing van de rechter. Over het verloop van de zaak, gisteren, is hij wel tevreden.

De magistraat heeft Van Trikt namelijk geconfronteerd met de getuigenverklaringen. Deze verklaringen en verhoren zijn gedaan in het vooronderzoek van de nu voortvluchtige ex-minister Gillmore Hoefdraad. De rechter merkte op dat het dossier 22 ordners bevat. 

Van Trikt liet optekenen dat Hoefdraad degelijk op de hoogte was van de overeenkomsten die getekend zijn met het Belgische bedrijf Clairfield. Hij was zelfs initiator van vier van zes projecten van Clairfield, liet de ex-governor de rechter weten. Hij noemt Hoefdraad daarom een leugenaar en verwijst naar de WhatsApp- en voiceberichten die hij heeft afgestaan.

Van Trikt gaf eveneens te kennen dat het Hoefdraads idee was dat de CBvS zeventien panden van de staat zou opkopen om zo te proberen de langlopende schuld van de staat, bijkans SRD 3,5 miljard, te doen afnemen. Echter voelt Van Trikt zich beetgenomen en misbruikt, want er is geld overgemaakt naar de staat terwijl de panden niet op naam van de staat bleken te zijn. Ook bleek dat de panden veel duurder zijn getaxeerd.

Hoefdraad heeft ook gemeend dat Van Trikt geweigerd heeft om een overzicht van inkomsten en uitgaven van de staat weer te geven. Van Trikt weerspreekt dit en zegt dat de CBvS op dagbasis een financieel overzicht opstuurt. Daarnaast heeft het ministerie van Financiën beheer over de staatsfinanciën en niet de CBvS. 

De ex-governor is zich van bewust en beaamt dat hij tekort is geschoten in zijn verantwoordelijkheid, echter heeft hij te allen tijde gehandeld op basis van vertrouwen. Hij vond het niet nodig om na te gaan als de onroerende goederen daadwerkelijk aan de staat toebehoren, omdat er sprake was van vertrouwen.

Van Trikt blijft er eveneens bij dat er veel schort bij de CBvS wat richtlijnen, werkwijze en protocollen betreft. Ondanks hij een open cultuurbeleid voerde merkte hij op dat directeuren hem niet de nodige ondersteuning gaven om hem wegwijs te maken. Een van de contracten is niet opgestuurd naar de juridische afdeling en Van Trikt is de mening toegedaan dat het de directeuren zijn die dit moeten weten en hem daarvan op de hoogte moesten stellen.

Vishmohanie Thomas

Datum: 20 Jan 2021 | Born: Suriname Herald | Door: Redactie