Het laatste nieuws uit Suriname

Uitbaggeren Surinamerivier kan voor US-dollar 30 miljoen

Publicatie datum: 17-07-2018 | Bron: Dagblad de West

De vaargeul in de Surinamerivier kan voor US- dollar 30 miljoen worden uitgebaggerd. De directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Steven Mc Andrew, zegt desgevraagd dat er een aantal voorstellen zijn gedaan aan de regering voor het uitbaggeren.

Volgens de berekeningen van de VSB, zal het uitbaggeren van de Surinamerivier US-dollar 30 miljoen kosten. De VSB heeft dit ook kenbaar gemaakt aan de voormalige minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn en aan de huidige minister, Stephen Tsang. De minister en de VSB hebben al een gesprek gevoerd over het uitbaggeren.

Mc Andrew wenst in dit stadium nog geen namen te noemen van bedrijven, maar zegt dat het bedrijf waaraan gedacht wordt, al eerder in Suriname heeft gewerkt en momenteel in Frans- Guyana en Brazilië bezig is. De VSB- directeur stelt dat het bedrijf snel kan mobiliseren, indien de overheid akkoord gaat met het voorstel.

Al het equipment, zoals de baggermolen, bevindt zich in Zuid- Amerika waardoor het uitbaggeren op korte termijn kan plaatsvinden. Mc Andrew zegt dat het uitbaggeren liever gisteren dan vandaag kan plaatsvinden, omdat de geringe diepte van de vaargeul een kostenverhogeneffect heeft. Zwaar beladen schepen moeten namelijk eerst naar Trinidad en Guyana gaan om een deel van hun lading te lossen alvorens zij Suriname aan kunnen doen. De vaargeul is aan het dichtslibben doordat de bauxietschepen niet meer varen. Door het continu varen van deze schepen werd de vaargeul opengehouden.

Mc Andrew benadrukt dat de VSB al enkele jaren de overheid gewezen heeft op het belang van het uitbaggeren van de Surinamerivier. Indien die niet snel uitgebaggerd wordt, kan onze economie volgens hem ontwricht raken. Mc Andrew denkt in dit kader aan de importen en de exporten. Minister Tsang heeft twee dagen geleden in de media bevestigd dat het uitbaggeren van de rivier noodzakelijk is. Volgens de minister zal het de staat minimaal US- dollar 145 miljoen kosten, terwijl de VSB de kosten begroot heeft op US- dollar 30 miljoen.

-door Johannes Damodar Patak-

Publicatie datum: 17-07-2018 | Bron: Dagblad de West

Ga terug Ga naar artikel

Binnenland, Economie, Net Binnen, Opmerkelijk