Het laatste nieuws uit Suriname

Technische oplevering Beekhuizenbrug ruim voortijds

Publicatie datum: 10-02-2019 | Bron: De Ware Tijd

"Plan technisch hebben we het werk binnen zestien maanden opgeleverd. De brug is gereed. Alle stortwerk is gedaan, de leuningwerken en verlichting zijn geplaatst.

Ook de parallelwegen onder de brug zijn af. De werkzaamheden aan de opritten worden nu afgerond", zegt minister Patrick Pengel van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWTC). De minister zegt dat het werk, ondanks enkele stagnaties, ruimschoots op tijd wordt opgeleverd.

Met de brug moet het verkeer van Noord naar Zuid en omgekeerd zo effectief en efficiënt mogelijk worden begeleid. In totaal zullen er nu zes bruggen over het Saramaccakanaal lopen. Vanwege de uitbreiding van de woongebieden in Paramaribo, Wanica en Para moet er veel verkeer richting het noorden heen en terug.

Het NII stelt in haar persbericht dat het beleid van de regering erop is gericht de mensen zoveel mogelijk alternatieven te bieden om zo snel mogelijk hun plaats van bestemming te bereiken. Verder zegt de minister dat er een plan is om de oude brug over de Saramaccadoorsteek aan te pakken. Een paar jaar terug zijn er reeds werkzaamheden uitgevoerd aan de onderbouw van de brug.

Nu ligt het project voor de renovatie van de bovenbouw nog op tafel.  Ook ligt het in de planning om tegen de oude brug aan nog één aan te leggen, die uit twee banen zal bestaan. Hiermee zullen er twee banen beschikbaar zijn voor het verkeer dat zuidwaarts gaat en twee banen voor het deel dat in de noordelijke richting gaat. De minister zegt dat deze projecten eerst in heroverweging genomen zullen worden, wanneer de nieuwe brug te Beekhuizen geopend is.

Dit zal geschieden op basis van technische aspecten waaronder; de technische staat van de brug bij Saramaccadoorsteek en de doorstroming van het verkeer.   Tweet  Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina. .

Publicatie datum: 10-02-2019 | Bron: De Ware Tijd

Ga terug Ga naar artikel

Net Binnen

The Weather Network