Het laatste nieuws uit Suriname

TARIEVEN DIENSTEN BIJ BURGERLIJKE STAND PER 1 JUNI VERVIJFVOUDIGD

Publicatie datum: 31-05-2018 | Bron: United News

De materiaalkosten die de overheid uitgeeft voor dienstverlening waren niet meer realistisch en op basis daarvan is het besluit genomen om verschillende leges van diensten en producten van het CBB te verhogen. Daarnaast zijn de operationele- en loonkosten de afgelopen tijd ook toegenomen. De aanpassing van de leges is ook mede een uitvloeisel van het regeringsbeleid, dat gericht is op sanering van de staatsbegroting, waarbij niet alleen maatregelen in de uitgavensfeer noodzakelijk zijn, maar ook maatregelen die een opbrengst verhogend effect hebben.

De burger zal voor uittreksels en verklaringen uit het Centraal Burger Administratie in plaats van SRD 1,= nu SRD 5,= betalen. Een familieboek zal nu SRD 5,= kosten i.p.v. SRD1,=.

Voor verklaringen uit het Inspectie-, Vreemdelingen- en Nationaliteitsbestand en voor Akten van de Burgerlijke Stand zal SRD 25 worden betaald. Het bedrag voor een Stamboom of inlichtingenstaat is nu gesteld op SRD 50 per A4 vel. Voor de verschillende reisdocumenten zal men ook iets meer gaan betalen.

Zo zal voor een nationaal paspoort SRD 300 worden betaald. Bij beschadiging zal men SRD 400 moeten neertellen en SRD 500 bij verlies. De nieuwe tarieven gaan per 1 juni in.

Volgens Arupa – Wong Swie San dateert de laatste verhoging van een aantal jaren terug, waarbij er ook niet van alle diensten de tarieven werden aangepast. Zo zijn de leges voor een paspoort voor het laatst in 2005 aangepast, voor verloren dan wel beschadigde ID-kaarten was er een aanpassing in 2011. “Deze minimale aanpassingen zijn weloverwogen en goed onderbouwd, toen wij van het CBB het voorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken hebben gedaan”, zegt de waarnemend directeur.

Als voorbeeld haalt zij aan de hoogte van de tarieven van de verschillende reisdocumenten, een verhoging die misschien fors lijkt voor de burger. Maar de kosten die gepaard gaan om zo een reisdocument te maken zijn bijzonder hoog. Het zijn boekjes die bij een bepaalde speciale drukker van het buitenland worden besteld, er wordt met een speciale inkt uitgeprint en voor de upgrade en het onderhouden van de software wordt ook flink betaald.

Dit alles heeft te maken met de beveiligingen van het document, welke naar internationale standaarden vereist zijn. Het paspoort en ID-kaart zijn eigendommen van de staat, de burger is slechts houder van de documenten en wordt ook verantwoordelijk gehouden voor verlies of beschadiging hiervan. Arupa doet daarom een beroep op  een iedere om verantwoordelijk om te gaan met alle staatsdocumenten.

UNITEDNEWS   Related. . .

Publicatie datum: 31-05-2018 | Bron: United News

Ga terug Ga naar artikel

Binnenland, Net Binnen, Opmerkelijk