• zaterdag 23 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname en Guyana kunnen veel bereiken door samen op te trekken

Datum: 23 Jan 2021 | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

Beide presidenten hebben de ontmoeting als zeer positief ervaren. President Santokhi stelde, dat het van belang is om strategische allianties te vormen voor de verdere ontwikkeling van de beide landen in de toekomst.

Op het positieve vlak zijn de olievondsten zeer welkom, maar aan de andere kant zijn Suriname en Guyana ook getroffen door de coronapandemie. Dit moment is bij uitstek noodzakelijk om samen naar ontwikkelingsmogelijkheden te kijken.

Als voorbeeld noemde president Santokhi de bedreiging van de landen door het oprukkende zeewater. Er zijn werkgroepen, die kort na vandaag reeds aan de slag gaan om de overeengekomen afspraken verder uitwerken.

Ook ten aanzien van de bouw van de brug over de Corantijnrivier is er van gedachten gewisseld. De oeververbinding zal na voltooiing het symbool zijn van het steeds verder verbeteren van de samenwerking tussen de beide landen.

Ook zal de brug de handel en economie ten goede komen. President Ali zei zich vereerd te voelen door gast te zijn in Suriname en bij de festiviteiten rond de Onafhankelijkheidsviering van ons land.

Er zijn belangrijke stappen gezet in het formaliseren van nieuwe samenwerkingsmechanismen, te weten het Strategic Dialogue and Coöperation Platform. Ook is een Memorandum of Understanding getekend met betrekking tot infrastructurele projecten over de Corantijnrivier.

Ook president Ali is vol van de bouw van de brug. “Eenmaal gebouwd zal de brug fungeren als een permanente fysieke link tussen de twee volken.

Voor beide landen betekent het dat er mogelijkheden ontstaan voor handel, industrie en toerisme waarbij de kosten omlaaggaan. De private sector wordt ook meegenomen in het strategisch plan om zo voordelen te bieden voor de beide landen.

Het Guyanese staatshoofd riep op om alle positieve energie te gebruiken in het belang van de beide landen. Nadat beide staatshoofden hun statement hadden gegeven aan de pers, hebben minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en zijn ambtgenoot Hugh Todd de eerdergenoemde documenten getekend..

Datum: 23 Jan 2021 | Born: Suriname Herald | Door: Redactie