• maandag 20 September 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Santokhi: Internationale bijstand bij corruptie onderzoeken

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

President Chan Santokhi beantwoordt een vraag over onderzoek naar corruptie. (Beeld: DNA) President Chan Santokhi heeft De Nationale Assemblee meegedeeld dat diverse corruptiezaken onderzocht zullen worden. Er zal internationale ondersteuning worden gevraagd om het onderzoek grondig te kunnen verrichten.

Hij ging in op een vraag van Assembleelid Edward Belfort (ABOP) om corruptie te onderzoeken en mensen die zich schuldig gemaakt hebben hieraan moeten achter slot en grendel. Het moet niet bij praten blijven, benadrukte Belfort. Santokhi deelde mee dat er een eind is gekomen aan verspilling die plaatsvond. "Datgene wat aan corruptie plaatsvond, daar is een eind aan gekomen," zei de president.

Op verschillende ministeries vinden onderzoeken plaats of intern of met betrokkenheid van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD). Dit is aangegeven door ministers. Er zijn al maatregelen getroffen die moeten leiden tot efficiency en bezuiniging.

Staatsmiddelen mogen slecht voor doelen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Er mag geen misbruik plaatsvinden. Alleen daarmee wordt al heel veel bezuinigd, hield de president het college voor.  De procureur-generaal (pg) heeft in een schrijven aangegeven dat voordat zaken worden doorgestuurd er eerst een goed vooronderzoek plaatsvinden.

De feiten en de omstandigheden moeten zijn aangegeven die moeten leiden tot een strafrechtelijk onderzoek, zei Santokhi. "Inmiddels zijn verschillende cases al gestuurd naar de procureur-generaal". Ook voor CLAD-onderzoek zijn er al gevallen gestuurd.

Er zullen nog meer volgen kondigde de regeringsleider aan.  De vraag van Belfort aan de regering om meer haast te zetten achter zaken en deze gevoelens leven ook in de samenleving, geeft dit de president extra ondersteuning. De pg heeft aan de regering gevraagd om internationale bijstand te vragen. "En dan gaan we doen met ondersteuning van het parlement.

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie