Het laatste nieuws uit Suriname

Richard Kalloe: ‘Er wordt gesolliciteerd naar een bankrun’

Publicatie datum: 12-03-2019 | Bron: Dagblad Suriname

De gewezen minister en directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), Richard Kalloe, vindt het niet juist dat bepaalde commerciële banken, waaronder ook de Finabank, in hun algemene voorwaarden een bepaling over conversie van tegoeden hebben staan. “De bank solliciteert naar een bankrun, waardoor mensen direct hun gelden daar gaan weghalen.

Je besteelt de mensen op zo een wijze”, vindt Kalloe. Hij sprak in het actualiteitenprogramma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK). Bij een bankrun nemen veel rekeninghouders bij een bank tegelijkertijd al hun spaargeld op, waardoor voor de bank een acuut liquiditeitsprobleem ontstaat. Een bankrun kan ontstaan als veel rekeninghouders of investeerders al dan niet terecht vermoeden, dat hun bank op het punt staat failliet te gaan of als hun tegoeden niet meer veilig zijn.

Door het wegvallen van de mogelijkheid om contante US-dollarbiljetten te importeren is een tekort ontstaan, waardoor personen die over een vreemde valutarekening beschikken, niet optimaal kunnen beschikken over hun US dollars bij de commerciële banken. Intussen doen hardnekkige geluiden de ronde dat indien de huidige situatie voortduurt, banken er mogelijk toe over zullen gaan Surinaamse dollars uit te keren aan houders van rekeningen in vreemde valuta.

Finabank heeft geen gebruik gemaakt van regeling
Door de Ware Tijd werd recent een deel uit de algemene voorwaarden van de Finabank als voorbeeld genoemd dat voor veel ophef bij de samenleving heeft gezorgd. In de algemene voorwaarden van deze bank staat een bepaling over conversie van tegoeden. “De bank behoudt zich het recht voor om zowel debet- als creditgelden alsmede geldleningen luidende in vreemde valuta om te zetten in Surinaamse dollar, indien de algemene financiële en monetaire omstandigheden haar daartoe naar haar uitsluitend oordeel, aanleiding geven. De kosten van deze omzetting, waaronder, doch niet beperkt tot eventuele interest- en koersverschillen, komen geheel voor rekening van de cliënt”, luidt één van de voorwaarden. In een persbericht zegt de Finabank echter dat hoewel die regeling er bestaat, zij er nimmer nog gebruik van heeft gemaakt, omdat de omstandigheden daartoe er niet zijn. Het gaat hier om liquiditeitsrichtlijnen van de Centrale Bank van Suriname om een contingency plan te formuleren waarin maatregelen worden getroffen die de continuïteit van de banken waarborgen. De beperking bij Finabank is gesteld op een maximale opname zonder reservering van contante USD-biljetten van USD 1.000 per week per klant aan de kassa en USD 200 per dag per klant via de Finamatic. Er zijn bij Finabank geen beperkingen van toepassing op girale overmakingen, waardoor transacties zonder beperkingen verricht kunnen worden.

‘Directie bank solliciteert naar pak slaag’
Kalloe stelt dat de directie van zo een bankinstelling ‘in feite ook solliciteert naar een pak slaag’. Als voorbeeld noemde hij een geval in Argentinië waar een minister van Financiën dollartegoeden van burgers had laten omzetten in Peso’s. Toen deze zelfde minister op een gegeven moment in Miami met vakantie was, is een massa Argentijnen hem achterna gegaan en hebben zij hem ‘een flink pak slaag verkocht’. “In Argentinie is het dan ook gelijk daarna teruggedraaid en men is gestapt naar het IMF om het land uit de problemen te halen. Ik denk dat de mensen die dit soort ideeën bedenken, ook moeten rekenen dat zij ook zeker met fysiek geweld geconfronteerd zullen worden. Je besteelt die mensen op zo een wijze en je schaadt het vertrouwen van het bankwezen hiermee”, stelt de voormalige NOB-directeur.

Bezitten vreemde valuta vanaf 1992 bij wet geregeld
Volgens Kalloe heeft Suriname in de periode 1991 en 1992 wetgeving geïmplementeerd waarbij Surinamers vreemde valuta mochten bezitten. “Voorheen mocht dat niet. De Bankwet van 1947 en de Deviezenwet van 1947 waren oorlogswetten die verboden dat je vreemde valuta en goud mocht bezitten. Dat is afgeschaft in 1992 en de jaren daarna. Wij moeten niet meer daaraan komen. De mensen moeten hun vreemd geld uit het buitenland kunnen brengen. Iets waaraan het land voordeel heeft, moet je niet gaan slachten en afbreken”, aldus Kalloe.

FR

Publicatie datum: 12-03-2019 | Bron: Dagblad Suriname

Ga terug Ga naar artikel

Net Binnen, Opmerkelijk

The Weather Network