• donderdag 04 March 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

REGIONALE GEZONDHEIDSDIENST DOOR MISMANAGEMENT IN FINANCIEEL GAT TERECHT GEKOMEN

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie

Uit een in de ijskast verdwenen accountantsrapport van 2019 blijkt dat de stichting Regionale Gezondheidsdienst RGD door mismanagement in behoorlijk financieel gat is komen te vallen.

Het rapport dat gaat over de periode 2012 tot 2018 is niet zuinig in de uiteindelijke bevindingen. Onbehoorlijk bestuur, mismanagement, verstrengeling van belangen, zelfverrijking van directieleden en derden hebben gemaakt dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van projecten niet kan worden verantwoord. Aan het eind van het onderzoek zou volgens het rapport de RGD een actuele schuld hebben van ruim SRD 90 miljoen. Het merendeel daarvan zou bestaan uit niet afgedragen loonbelasting, AOV en SZF-premies aan de staat. De verklaring van de RGD dat het niet afgedragen geld, met toestemming van de ministeries van Volksgezondheid en dat van Financiën, besteed zou worden aan investeringen kon niet worden gerechtvaardigd met een schriftelijke overeenstemming.

Dit alles staat in een gedetailleerd accountantsrapport dat is uitgevoerd door het accountantsbureau Orion Assurance and Advisory N.V. De doorlichting van de RGD, naar haar inkomsten – en uitgavenstroom, als ook de interne organisatie heeft plaatsgevonden in. Het rapport waarvan naast overheidsinstanties ook het Openbaar Ministerie een exemplaar hebben ontvangen is zeer bezwarend voor tenminste twee directeuren uit twee verschillende politieke regeringen als ook voor directieleden en leden van het stichtingsbestuur. Ex -minister Antoin Elias van Volksgezondheid die het rapport kent, wil daarover geen mededelingen doen. Volgens hem dateert het van voor zijn periode.

Maaltie Sardjoe (Zie foto links) die in het rapport veelvuldig wordt genoemd als een van de directeuren verantwoordelijk voor het gevoerd beleid, over een merendeel van de periode waarop het rapport van toepassing is, zegt het rapport niet te kennen. Huidig RGD –directeur Nishita Gajadin zegt wel op de hoogte te zijn van het rapport. Echter kan zij op dit moment er niet veel van zeggen, maar is het wel de bedoeling dat het wordt meegenomen in de evaluatie die gaande is bij de stichting. Verschillende sprekers en bronnen zijn nogal voorzichtig om over het rapport een uitspraak te doen. De zaak zou politiek zeer gevoelig liggen. Ook de betrouwbaarheid van de informatie wordt door sommigen in twijfel getrokken. Maar volgens een bron zou dat om politieke redenen zijn. Vernomen wordt dat er al een gerechtelijk vooronderzoek in deze kwestie zou zijn gestart, maar dat, dat plotseling is afgebroken. De politiek zou daar een stokje voor hebben gestoken.

In het rapport worden drie projecten, namelijk automatisering, aankoop babyvoeding en bouwprojecten onder het vergrootglas geplaatst. Voor het babyvoeding project is over de gehele periode tot 2015, geen deugdelijke administratie bijgehouden. Die zou zijn vernietigd. Het RGD zou dus geen bewijs hebben dat, de met subsidie aangeschafte babyvoeding doelmatig zou zijn geweest. De accountant vermoed dat hier sprake is van onregelmatigheden bij de inkoop, verkoop, distributie en financiële afhandeling. Blijkt dat er meer is aangekocht dan de behoefte is geweest op dat moment. Een belanghebbende zou met de wederverkoop een niet rechtmatig verkregen winst hebben gemaakt op de staat van meer dan SRD 2.5 miljoen.

Volgens de accountant zijn er onvolkomenheden aangetroffen de jaarrekeningen over de periode 2012 – 2017, die niet verklaard kunnen worden door zowel de interne als externe deskundigen. Bij de bouwprojecten zijn bedragen, hoewel het best mogelijk kan zijn, ver overschreden dan contractueel is afgesproken. Echter zijn er daarvoor geen officiële documenten. Bij de bouwprojecten is een verweven relatie geconstateerd tussen directie en uitvoerders. In de meeste gevallen overschrijd de besteding-som meer dan 30 procent. In het rapport wordt gewacht van gemaakt dat per 1 januari 2014, de salarissen van de directie die tussen de SRD 15. 000 en SRD 20. 000 bedragen zijn aangepast met een representatietoelage van 10 procent en een eenmalige uitkering van 53 procent tot 63 procent. Deze aanpassing zijn niet door de minister van Financiën geaccordeerd, maar door de voorzitter van het stichtingsbestuur, die in strijd zou zijn met de statuten. In het onderzoek zijn er geen documenten overlegd waaruit de goedkeuring van de minister zou blijken. Hoewel bij de stichting er een functiebeschrijving is ingebouwd met voldoende ‘checks and balances’ hebben zowel de directie als het bestuur als ook leden van commissies voor de verschillende projecten hun taken niet naar behoren uitgevoerd. Directies en leden van het bestuur zouden zichzelf tegen aanzienlijke maandelijkse vergoedingen aangesteld in verschillende commissies.

UNITEDNEWS

 

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie