• donderdag 27 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering moet bedrijfsleven stimuleren om werkgelegenheid te creëren

| Dagblad de West | Door: Redactie

De structurele werkloosheid in Suriname, is in elke regeringsperiode een probleem gebleken. Opeenvolgende regeringen hebben als gevolg hiervan, zich voorgedaan als werkgever en werklozen werk geboden. Door de jaren heen heeft dit geleid tot een veel te groot ambtenarenapparaat. Econoom Winston Ramautarsing zegt in gesprek met De West, dat de overheid niet als werkverschaffer moet optreden, maar er juist is om beleid te maken om het bedrijfsleven te faciliteren, zodat het banen kan creëren en werkgelegenheid kan bieden. Volgens hem werkt dit in de praktijk niet zo goed in Suriname.

Ramautarsing geeft aan dat het tot op heden regeringen niet is gelukt om een ondernemersvriendelijk beleid te ontwikkelen, waardoor ondernemers weinig mogelijkheden hebben om uit te breiden en werkgelegenheid te verschaffen. Als de private sector groeit, kan het meer mensen in dienst nemen. Volgens Ramautarsing, zou het zeker nu in deze covid-periode, goed zijn als de regering gaat kijken hoe zij de productiesector en ondernemers kan stimuleren om uit te breiden of te starten, zodat de overheid juist meer mensen kan afstoten. “Het overheidsapparaat is ondraaglijk groot, maar we zien het beleid nog niet.”

Een heleboel mensen zijn vanwege COVID-19, werkloos geworden. De regering is voornemens om personen die hierdoor werkloos zijn geworden, een uitkering te geven. Het besluit hiertoe, was reeds bij de vorige regering genomen. Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, zei afgelopen zaterdag in een persconferentie, dat de regering deze mensen tegemoet zal komen. Echter is het nog niet duidelijk of de regering het bedrag van SRD 1500 dat door de vorige regering gegeven zou worden, zal hanteren.

Ramautarsing zegt dat de regering via de Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand, toestemming heeft om deze uitkering via het covid-fonds uit te betalen.  Hij stelt wel dat het directe monetaire financiering is en dat het een negatief effect zal hebben op de koers en de prijzen in de winkels. “COVID-19 is een noodgeval en het parlement heeft deze regering toestemming gegeven om SRD 1.5 miljard hieraan te besteden. De werkloosheid als gevolg van COVID-19, valt ook daaronder.” Hoewel Ramautarsing de werklozen het bedrag van harte gunt, zegt hij dat het inflatoir zal werken en dat de effecten daarvan in de prijzen gezien zullen worden.

-door Priscilla Kia-

 

 

| Dagblad de West | Door: Redactie