• woensdag 03 March 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering kan SRD 600 miljoen binnenhalen met belastingen

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Er is naast de bestaande vier belastingschijven, een vijfde toegevoegd voor personen en bedrijven die meer dan SRD 150.000 per jaar aan inkomsten hebben.

Met het doorvoeren van drie belastingmaatregelen zal de regering ongeveer SRD 600 miljoen binnenhalen. Het gaat om de solidariteitsheffing van 10%, inkomstenbelasting voor loontrekkers en bedrijven/lichamen. Dit blijkt uit cijfers die commissievoorzitter Asiskumar Gajadien (VHP) donderdag in De Nationale Assemblee heeft gepresenteerd. Hij benadrukte dat de middelen nodig zijn, omdat de inkomsten van de Staat ontoereikend zijn. De fractieleiders van de NDP, Rabin Parmessar en Ronny Asabina van de BEP wezen er op dat de regering al diverse verhogingen heeft doorgevoerd. Jennifer Vreedzaam (NDP) zei dat er andere mogelijkheden zijn om aan middelen te komen. Ze benadrukte dat Suriname naast de economische crisis ook te maken heeft met de Covid-pandemie. 
Gajadien voerde aan dat mensen die SRD 150.000 op jaarbasis verdienen, 10% solidariteitsheffing moeten betalen vanaf deze bovengrens. Iemand die bijvoorbeeld SRD 20.000 per maand verdient, zal SRD 717 per maand aan solidariteitsheffing moeten betalen. Wat de solidariteitsheffing betreft, vallen er volgens cijfers van Cebuma slechts 120 ambtenaren die per maand meer dan SRD 12.500 verdienen, hieronder. De grootste groep wordt gevormd door 5.421 particuliere loontrekkers, terwijl 257 lichamen ook de 10% solidariteitsheffing moeten betalen. 
Naast de solidariteitsheffing wordt omzetbelasting verhoogd voor goederen die worden geïmporteerd. Gajadien heeft uitgerekend dat het gaat om gemiddeld 2% verhoging, maximaal 3%. Volgens hem zijn alle kosten daarin meegenomen, waardoor de prijzen in de winkels niet veel hoeven te stijgen. Vooral de oppositie was het daar absoluut niet mee eens. Benadrukt werd dat de prijzen in winkels wel degelijk zullen stijgen, omdat prijsberekening niet op deze manier plaatsvindt. Per categorie bedrijven verschilt de berekening. Ook Assembleelid Sham Binda (VHP) benadrukte dat de kostencomponenten per zaak verschillen. Assembleelid Patricia Etnel (NPS) benadrukte dat het volk moet worden beschermd, want hoe dan ook zullen de prijzen omhoog gaan. De regering moet de samenleving beschermen tegen prijsopdrijving. Er komt ook nog aanpassing van de tarieven van stroom en water. 
Parmessar en Asabina voerden aan dat er al heel wat maatregelen getroffen zijn, waardoor mensen al hebben moeten inleveren. Gewezen werd op onder andere:- Verhoging van de governmenttake op brandstof.- Unificatie van de wisselkoers, met waardedaling van meer dan 100% van de SRD - Aanpassing van de douanekoers.
- Afschaffing van subsidie op transport: bus en boot. - Verhoging van de telecommunicatie tarieven
Asabina merkte op dat de verhogingen van AOV, AKB, heffingskorting en toelagen niet geleid hebben tot verlichting bij het volk. 
Melvin Bouva (NDP) vindt de timing van de uitvoering van de maatregelen, in een periode waar Covid heerst, niet juist. Al de maatregelen die al getroffen zijn, drukken zwaar op de bevolking. Hij wenst van de regering te weten wat al de maatregelen opgebracht hebben. Bouva wil weten hoe het gehele plan van de regering eruit ziet en wat de andere mogelijkheden zijn om de inkomsten te verhogen. De meeste bedrijven hebben door Covid verlies geleden en kunnen nu niet extra belast worden. Bouva stelde voor om de SRD 150.000 te brengen naar SRD 240.000. Parmessar vroeg ook om de grens van SRD 150.000 op te rekken om de middenklasse niet de dupe te laten worden. 
Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) benadrukte dat geen enkele regering het prettig vindt om maatregelen te treffen, maar er is volgens hem geen andere keus. Er zijn middelen nodig om de samenleving te kunnen besturen. Om 20.20 uur is de vergadering verdaagd naar vrijdag 11.00 uur. Dan zal de regering aan het woord komen. 

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie