• donderdag 27 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regels en procedures om van en naar Suriname te vliegen

| Dagblad Suriname | Door: Redactie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking bericht maandag, dat de regering op 21 december heeft besloten, de status van de vluchten uit de hoog risicolanden Brazilië, Nederland, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika, te wijzigen naar repatriatie vluchten.

In dit kader zijn de volgende maatregelen van kracht voor de vluchten naar Suriname; 

Personen die vallen onder de bovenstaande uitzonderingsgevallen kunnen een verzoek richten uiterlijk vijf werkdagen vóór de streef afreisdatum via het emailadres: [email protected]. U ontvangt gelijk na de indiening van uw verzoek een bevestiging via een auto reply e-mailbericht. Slechts volledige aanvragen, voorzien  van alle vereiste documenten zullen in behandeling worden genomen. Het besluit over de ingediende aanvraag wordt u uitsluitend via het emailadres [email protected] verstuurd.

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van Covid-19, evenals het garanderen van de gezondheid van alle passagiers en de Surinaamse gemeenschap, gelden de volgende voorwaarden om Suriname binnen te komen:

Reizen van Surinamers en ingezeten, vanuit Suriname (outbound) voor vakantie doeleinden naar andere bestemmingen wordt afgeraden en zal niet toegestaan worden.

Indien het toch noodzakelijk is vanwege humanitaire overweging, studie en werk  zult u zich dienen te registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Consulaire Zaken) via het emailadres [email protected]. 

De toestemming voor het afreizen vanuit Suriname zal u via eerder genoemd e-mailadres verzonden worden. De Immigratie Dienst zal over dit besluit in kennis worden gesteld. Surinamers die zich begeven naar de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven zonder de vereiste toestemming zullen het land niet kunnen verlaten.

PK

| Dagblad Suriname | Door: Redactie