• woensdag 19 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Reactie op het ingezonden stuk 'De leugen regeert'

| Starnieuws | Door: Redactie

Assembleelid Soerjani Mingoen (Ingezonden) Hieraan moet een stop geplaatst worden! Hou de spiegel voor jezelf voordat je de onwaarheden de wereld in wil helpen. Mijn collega Cedric van Samson kwam met keiharde feiten op de proppen toen hij vroeg Peh A Minister Deh! Volksvertegenwoordigers zijn wij.

Als DNA-lid heb je absoluut een politiek uitgangspunt, je vertegenwoordigt het totale volk en niet slechts een bepaald of andersdenkend deel van de Surinamers. Je vraagt je af waar het geweten en het zicht is gebleven als men het heeft over naschokken voelen.

Is het geïllustreerde de ware inborst van deze volksvertegenwoordiger of de groep die zij vertegenwoordigt? De leugen regeert namelijk dwars door haar gebrachte artikel. Wil je echt praten over de prijs van een ei? Vergeten we de feiten? Dat Chotelal plots de enige plek was waar je goederen kon betrekken? Dat de in staat van beschuldiging gestelde ex-vicepresident onbeschaamd kwam vertellen dat de verdwenen miljoenen in de zakken van deze ondernemer zaten voor de aanschaf van aardappelen en uien?

Herinneren we de lange rijen nog toen de door de regering gestolen dollars alleen bij dezelfde ondernemer te krijgen waren? Bijzonder eenzijdig wordt over aanpassing van belastingen gesproken, maar list en sluwheid hebben aanpassing van belastingschijven erbuiten gelaten. Inderdaad de zwakke schakels van onze samenleving bidden dagelijks om gekend en geholpen te worden.

'Alen fadon ef a no fadon, anamu no sa pina dringi watra' bika wan Gado de, san e sorgu en luku den. Ja er zullen maatregelen komen die voortvloeien uit het herstel na het wanbeleid. Maar tegelijkertijd heeft deze regering voorzien in adequate opvang door een sociaal vangnet gericht op de burgers die hiervoor in aanmerking komen.

Het volk merkt wel degelijk wat van de stappen die de regering zet. Wat is anders de verhoging van de uitkering van kinderbijslag, AKB en andere sociale voorzieningen? Neen collega, het volk ziet dwars door uw leugens en roept u op om uw pad van bedrog nog heden te verlaten zoals vele anderen tot heden ook doen. Zij zijn tenminste eerlijk genoeg om te tonen dat de enige leugen die Suriname tergt, de leugens van wie u vertegenwoordigt afkomstig zijn.

De leugen regeert en de respectabelen kiezen eieren voor hun geld. Ratten verlaten als laatst het schip, dus kies uw moment. Laat u zich nog door de leugen regeren of gaat u ageren? Yu furu wan baskita nanga ley tori, ma na yu DU musu sori.

Blijf schaamteloos leugens verkondigen of laat ons werken voor land en volk. Ook voor zij die anders dan ons denken en zwakkere schakels zijn. Of is het beter gezegd; Ze willen dat alles blijft zoals het was: zo is het altijd geweest. Niemand van hen heeft de moed om in de diepere zin op reis te gaan, God de ruimte geven Zijn eigen nieuwe wegen te gaan, ons tot nieuwe inzichten te brengen.

Alen fadon ef a no fadon, anamu no sa pina dringi watra'. Soerjani Mingoen DNA-lid VHP Fractie

| Starnieuws | Door: Redactie