• zaterdag 23 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Bouterse participeert aan CARICOM staatshoofden conferentie

Datum: | Bron: Waterkant | Door:

Voorlezen

President Desi Bouterse heeft op vrijdag 3 juli deelgenomen aan de 20ste speciale vergadering van de conferentie van CARICOM staatshoofden, welke plaatsvond via videoconferentie. Deze Speciale Vergadering van CARICOM staatshoofden is belegd in het kader van de overdracht van de voorzittershamer van Barbados aan Sint Vincent and the Grenadines, die de rol op zich zal nemen voor de nieuwe zittingstermijn van 1 juli tot en met 31 december 2020.

Gedurende de vergadering die tevens zijn laatste is in de hoedanigheid als CARICOM staatshoofd en de president, heeft Bouterse dank uitgebracht aan de secretaris-generaal van de CARICOM, ambassadeur Irwin La Rocque en diens staf bij het CARICOM secretariaat voor het vele werk verricht, ten behoeve van de regio en de ondersteuning aan de republiek Suriname.

President Bouterse sprak eveneens zijn waardering uit aan de premier van Barbados, Mia Amor Motlley, voor het uitstekende werk dat zij tijdens het voorzitterschap heeft verricht. Ze heeft zich daarbij als een fervente voorvechter van regionale integratie sterk gemaakt voor de aangelegenheden die van belang zijn voor de regio. Op verzoek van president Bouterse heeft, in verband met de algemene vrije- en geheime verkiezingen, Mottley het Voorzitterschap van CARICOM van 1 januari tot 30 juni 2020 bekleed. Volgens het bestaande roulatiesysteem zou Suriname deze eer hebben gehad.

Voorts is gememoreerd door Suriname dat mede dankzij het initiatief van Barbados, vanaf 4 juli aanstaande, de CARICOM-vlag wordt gehesen op het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de naaste toekomst zal deze vlag naast de Surinaamse vlag worden opgesteld op de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van ons land, en derhalve als symbool van regionale integratie en solidariteit dienen.

Bouterse heeft in zijn toespraak aangegeven dat ons land gecommitteerd blijft om een bijdrage te leveren gericht op functionele samenwerking, regionale handel, jeugd en sportontwikkeling, gender, cultuur en integratie. Als portfolio houder van onder andere jeugdontwikkeling, heeft Bouterse aangegeven dat de nadruk op de betrokkenheid van de jeugd op alle niveaus blijvend aangemoedigd moet worden, aangezien jongeren het vaandel zullen moeten blijven dragen gericht op verdere verdieping van de regionale integratie.

Ook werd genoemd dat de regio een belangrijke rol te vervullen heeft, bij het oplossen van mondiale vraagstukken en dat door eenheid en samenwerking hieraan gestalte zal worden gegeven. Suriname zal daarbij een belangrijke bijdrage moeten blijven leveren, in het bijzonder middels de CARICOM Enterprise en de mogelijkheden in het kader van voedsel zekerheid.

Tenslotte heeft de Surinaamse president de inkomende voorzitter, premier Ralph Gonsalves welkom geheten en succes toegewenst bij de uitoefening van de werkzaamheden.

Datum: | Bron: Waterkant | Door: