Het laatste nieuws uit Suriname

'Politiek en onvolwassen democratie stremmen Wet Openbaarheid van Bestuur'

Publicatie datum: 14-03-2019 | Bron: De Ware Tijd

Het ontbreken van zo’n wet vormt een belemmering voor de journalistiek om adequaat controle uit te voeren op overheidshandelen, want de toegang tot informatie is beperkt. Dit komt onder meer naar voren in de afstudeerscriptie van Clayton Hiwat voor zijn studie Journalistiek aan de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO). Hij deed onderzoek naar de mogelijkheden die de wet in de praktijk kan bieden voor journalisten.

Van de 35 ondervraagde redacteuren (radio, televisie, krant en online) wijt 28 procent het uitblijven van een WOB aan de politiek en onvolwassenheid van de democratie. Journalisten hebben vaker aangedrongen op het invoeren van een WOB. In een ontmoeting met president Desi Bouterse in 2016 is gewezen op het belang hiervan.

Het staatshoofd heeft dat eveneens onderkend. Echter, daarbij is het gebleven. Naast "politieke onwil" hebben ondervraagden (15 procent) ook "onwelwillendheid van de overheid" genoemd als reden voor het uitblijven van een WOB.

Twaalf procent stelt dat de politiek nog niet gereed is om een transparant beleid door te voeren. Een deel is van mening dat de regering slechts "eigen belang" nastreeft en daarom niet openstaat voor transparantie. De helft is van mening dat de wet garantie biedt aan journalisten om toegang te krijgen tot overheidsinformatie.

Een klein deel (10 procent) zegt dat de wet corruptiepraktijken kan voorkomen.  Hiwat is tijdens zijn onderzoek erachter gekomen dat er een conceptwet 'Openbaarheid van Bestuur' bestaat, die dateert van 2014. Het concept is naar het model van de Nederlandse wet samengesteld. De bedoeling is dat deze aan het Surinaamse systeem aangepast moet worden.

Het ontwerp ligt naar verluidt nu bij de afdeling Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en Politie om nagelezen te worden. Hiwat stelt in zijn scriptie dat de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) een belangrijke rol kan vervullen om de wet op de agenda van het parlement te krijgen. SVJ-voorzitter Carla Boëtius onderkent de noodzaak hiervan.

"Er zijn nu geen harde richtlijnen; doordat de wet er niet is weet je niet waaraan je bepaalde dingen kunt toetsen", zegt ze desgevraagd. De SVJ is volgens Boëtius bereid om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de wet. Hiwat die zelf ook actief is binnen de journalistiek, zegt dat hij de vereniging daarin zal bijstaan.

Als er gemakkelijk toegang wordt verschaft tot overheidsinformatie, stelt de SVJ-voorzitter, is de journalist beter in staat om de feiten te controleren en daarmee onjuiste informatie te voorkomen. Eén van de aanbevelingen van Hiwat is dat de overheid informatie gelijktijdig aan het parlement en aan de media wordt verstrekt. Hij verkreeg na het verdedigen van zijn scriptie deze week een bachelorgraad.

  Tweet  Gerelateerde artikelenSVJ start onderzoeksproject voor journalistenArmand Snijders nieuwe directeur AHKCOAHKCO zonder directeurDeelnemers basiscursus journalistiek afgeleverd Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina. . .

Publicatie datum: 14-03-2019 | Bron: De Ware Tijd

Ga terug Ga naar artikel

Net Binnen

The Weather Network