• zondag 16 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Politieambtenaren ook niet eens met handelingen inspecteurs

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

De procureur-generaal (PG), mr Roy Baidjnath Panday heeft sedert 2018 aan de regering Bouterse meegedeeld, dat de verstandhouding tussen de korpschef en het Openbaar Ministerie ongekend slecht is, wat voor verstoring zorgt bij de justitiële uitvoering van taken c.q. opdrachten. Naar verluidt heeft de huidige korpschef, Roberto Prade, een eigen visie op zaken en  vermijdt daarbij de PG. In de grondwet en het Politie Handvest staat aangegeven, dat voor wat betreft de justitiële taakstelling, de PG de autorteit is. Hiermee wordt bedoeld, dat het Politie Handvest specifiek aangeeft, dat de adviezen van de PG, worden meegenomen door de minister van Justitie in tuchtstraffen aan politieambtenaren. Thans vindt de selectie plaats van 431 personen voor het KPS en naar verluidt heeft de informatie de PG bereikt, dat in die groep ook personen zitten met een criminele achtergrond. Dit zou zijn bewerkstelligd door de inspecteur van politie Gentle en Hellings. Prade, Gentle en Hellings zouden volgens de visie op het Om, kunnen “maken en breken” in de organisatie.

In een schrijven d.d. 10 mei 2019, getekend door een aantal vervolgingsambtenaren, staat er: “Gelet op de recente ontwikkelingen waarbij de leden van de Surinaamse Politiebond, te weten de ambtenaren van politie S. Gentle, R. Hellings en M. Atompai, grove uitlatingen hebben gedaan aan het adres van het Openbaar Ministerie en de procureur-generaal, waarbij zij het gezag van het OM ernstig hebben gedesavoueerd en de integriteit van het instituut hiermee hebben aangetast, delen wij mede dat de vervolgensambtenaren principieel op generlei wijze de werkrelatie met voornoemde ambtenaren van politie, wensen voort te zetten. Voorts wordt aanbevolen om tegen bedoelde ambtenaren gepaste maatregelen te treffen en de ambtenaren van politie Gentle en Hellings uit functie van Hulp Officier van Justitie te ontheffen, nu zij dit ambt niet waardig zijn”, aldus zestien vervolgingsambtenaren.

Naar de krant verneemt, is de samenwerking tussen het OM en de huidige korpsleiding op zijn zachtst gezegd bar slecht en ondermijnend naar het Parket toe en in het bijzonder de PG. Om een goedwerkend geheel te bewerkstelligen, zal de algehele leiding van het KPS vervangen moeten worden.

 

 

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie