• maandag 18 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Paus neemt ’Onze Vader’-gebed op de schop

Datum: 18 Jan 2021 | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

Paus Franciscus vindt dat de vertaling die tot nu toe werd gebruikt onjuist is en geen recht doet aan de oorspronkelijke bedoeling zoals deze in de Bijbels-Griekse tekst van het evangelie naar Matthéüs (6, vers 13) staat. Verzoeking
De beroemde zin ‘leid ons niet in verzoeking’, klopt volgens de paus niet.

Integendeel, God helpt je juist om het juiste pad weer te vinden. De vertaling moet volgens de paus daarom worden veranderd in ‘Laat ons niet in verzoeking (of verleiding) vervallen.’ De gelovige vraagt in het gebed aan God om niet in de steek te worden gelaten als hij of zij verleid wordt en hem of haar daartegen te helpen.

Ook had hij toen gezegd dat volgens hem de tekst van het gebed wereldwijd moet worden veranderd. De paus zal de invoering niet tot de Italiaanse parochies willen beperken.

Datum: 18 Jan 2021 | Born: Suriname Herald | Door: Redactie