• zondag 16 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Overleg hervatting Canawaima aangevangen

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Een ministersdelegatie bestaande uit; de minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin en zijn collega van Volksgezondheid, heeft afgelopen donderdag een tweedaags bezoek gebracht aan Guyana. In een communiqué dat op vrijdag 16 oktober jl. werd uitgegeven door de ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Guyana, staat dat organen die verantwoordelijk zijn voor de Canawaima Ferry Service, de opdracht zullen krijgen om onmiddellijk besprekingen en activiteiten te beginnen die ertoe moeten leiden dat de MV Canawaima beschikbaar komt voor operaties, zodra de ministers van Volksgezondheid van Guyana en Suriname, verklaren dat het veilig is om zulks te doen. De hervatting van de veerverbinding tussen Suriname en Guyana wordt belemmerd, door het niet functioneren van de Canawaima. De veerboot die vanaf vorig jaar uit de vaart is, kampt nog steeds met een heleboel technische problemen.

De ministers van buitenlandse zaken van beide landen zijn het erover eens, dat de kwesties die van invloed zijn op de hervatting van de MV Canawaima Ferry Service, dringend en gezamenlijk moeten worden aangepakt, in afwachting van de hervatting van het goederenverkeer en de oversteek van personen tussen South Drain en Moleson Creek. Vorig jaar september maakte de toenmalige minister van Openbare Werken, Vijay Chotkan, bekend dat Suriname de kosten voor de reparatie van de veerboot zou voorschieten. Het vaartuig zou ook een facelift ondergaan met een totaal prijskaartje van 365.000 euro. Gezegd wordt, dat er nog wat kleine reparaties uitgevoerd moeten worden, om de boot weer operationeel te krijgen.

De vakbond ‘Canawaima Werknemersorganisatie’ (CWO) van Canawaima Management Company heeft door middel van een brief, een gesprek met de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) Albert Jubithana aangevraagd, over het opstarten van de werkzaamheden van het bedrijf. In de brief wijst de bond erop, dat het bedrijf door de coronavirus-pandemie sinds 14 maart is gesloten en verstoken van alle inkomsten. Echter moeten alle maandelijkse lasten nog gewoon worden doorbetaald. Bondsvoorzitter Dayanand Dwarka zegt tegenover een lokaal medium, dat het bedrijf in ernstige financiële problemen dreigt te komen en dat noodzakelijke en dringende financiële verplichtingen op korte termijn niet kunnen worden nagekomen. Door de ontstane situatie neemt de onzekerheid bij het personeel alleen maar toe en maken zij zich ernstige zorgen over hun bestaanszekerheid. Volgens Dwarka zijn de leden het daarom ook mee eens, dat het tijd wordt om behoedzaam, voorzichtig, maar bovenal verantwoordelijk, de activiteiten van de Canawaima, weer op gang te brengen.

Nu de regering de economische bedrijvigheid versoepelt onder strikte Covid-19-protocollen, wil de bond nagaan, op welke wijze en onder welke voorwaarden het mogelijk wordt om de activiteiten van de Canawaima Management Company, weer op te starten.  Ook deelt Dwarka in het schrijven de bewindsman mee, dat de vakcentrale C-47 waarbij de bond is aangesloten, Heinrich Roozen heeft voorgedragen voor de benoeming in de raad van commissarissen (rvc) van het bedrijf. President Chandrikapersad Santokhi had de vakbeweging participatie in de raden van parastatale instellingen, toegezegd. Dwarka hoopt dat er inderdaad invulling hieraan gegeven zal worden.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid die ook deel uitmaakte van de delegatie heeft intussen afspraken gemaakt met zijn Guyanese collega, Frank Anthony. Ze hebben afgesproken dat de protocollen van beide landen synchroon zullen lopen, zodat de havengezondheidsautoriteiten informatie kunnen uitwisselen als de grensovergang weer opengaat en mensen veilig van het ene land naar het andere kunnen reizen.

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie