• zondag 24 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Oplichting van grond- en vuurwapenaanvragers neemt toe

Datum: | Bron: Waterkant | Door:

Voorlezen

Ondanks eerdere waarschuwingen wordt de Surinaamse politie nog steeds geconfronteerd met gevallen waarbij personen zich telefonisch laten beetnemen door criminelen, die zich voordoen als leidinggevenden van het ministerie van ROGB of de afdeling Vuurwapens van het Korps Politie Suriname (KPS).

De oplichters beweren dat zij de ingediende stukken van betrokkenen snel kunnen afhandelen maar dat daaraan kosten verbonden zijn wat achteraf niet juist blijkt te zijn.

Opvallend is dat de vorm van oplichting met grondpapieren in hevigheid toeneemt bij iedere regeringswisseling. De daders houden hun slachtoffers namelijk voor dat de aftredende minister de achterstand van grondaanvragen snel wil afwikkelen voor de komst van de nieuwe minister.

De politie doet derhalve nogmaals een beroep op belanghebbenden om zich voor de afhandeling van boven vermelde zaken persoonlijk in contact te treden met de bevoegde instanties.

Datum: | Bron: Waterkant | Door: