• donderdag 04 March 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Openbare Werken haalt staatsgoederen terug

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

Enkele staatsmiddelen die niet op de juiste wijze werden ingezet, zijn teruggehaald door de leiding van het ministerie van Openbare Werken (OW). De minister van dit departement, Riad Nurmohamed, is vanaf zijn aantreden gestart met het zoveel mogelijk binnenhalen van goederen die onrechtmatig werden gebruikt voor andere doeleinden.

Met de medewerking van tipgevers, is het tot nu toe gelukt enkele staatsgoederen zoals voertuigen, een maaiboot en een bus terug te halen. Deze staatsgoederen verkeren nog in goede staat en zullen ingezet worden voor werkzaamheden van het departement.

Minister Nurmohamed geeft aan dat vanuit OW, vanaf 30 januari, de zoektocht naar staatsgoederen zal stoppen. De lijst van gezochte staatsgoederen met name voertuigen zal worden overhandigd aan het ministerie van Justitie en Politie.

De bewindsman geeft verder aan genoeg de gelegenheid te hebben geboden aan eenieder die een staatsvoertuig of ander staatsgoed onder zich heeft, om deze vrijwillig in te leveren. Personen die hier geen gehoor aan hebben gegeven zullen vanaf 1 februari door de politie worden opgespoord.

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie