• zondag 28 February 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Onderzoek naar rozenteelt in Suriname

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Een lokaal geteelde roos.

Een onderzoek naar de knelpunten van de rozenteelt bekeken vanuit de optiek van enkele rozentelers.

Het afstudeeronderzoek van Judith Troenosoemito, student van de Master in Education and Research for Sustainable Development binnen de Faculteit der Maatschappijwetenschappen - Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft zich gericht op een verkennend e en evaluerende studie van waarom de rozenteelt als deel van de sierteelt sector in Suriname niet opgang is gekomen, ondanks dat rozen een zeer gewild product is onder de Surinamers.
Rozenteelt is niets anders dan het telen van rozen voor de verkoop. Ondernemen in rozen draagt bij aan de economische ontwikkeling voor een land. Je staat er versteld van hoeveel inkomsten verkregen worden uit deze sector als het goed georganiseerd is. Landen zoals China, India, Ecuador, Colombia, Nederland, Nigeria die de kansen in dit product hebben benut, verdienen er miljoenen dollars aan. Om u enig idee te geven, het gaat om inkomsten boven de US$300 miljoen per jaar. Dit geeft aan dat er niet alleen een vraag is naar rozen in een land zelf, maar ook tussen landen. Er wordt op grote schaal in dit product verhandeld.

Rozen worden voor diverse doeleinden gebruikt zoals bij speciale gelegenheden, voor een rozenbad of in de parfumindustrie. In China worden rozen gebruikt als thee voor gezondheidsredenen alsook voor het maken van cakesoorten. Het buitenland heeft enorm veel aandacht gegeven op het gebied van structuren van ondernemerschap in de rozenteelt sector, kennisontwikkeling, onderzoekingen, export, samenwerking, plantareaal, vervaardiging kwaliteitsplantmateriaal, afzetmarkten, veilingen, ondernemerschap en het creëren van werkgelegenheid.

Haar onderzoek is gebaseerd op de visie van deze masteropleiding en is bekeken vanuit het aspect van de Sustainable Development Goals (SDGs - Duurzame ontwikkelingsdoelen). Mede gelet op klimaatsverandering en het welzijn van de mens, zal bij het telen tot het verhandelen van het product, de dimensies van duurzame ontwikkeling moeten worden meegenomen te weten: People (de mens), Planet (de natuur), Profit/Prosperity (economie), Peace (vrede) & Partnership (samenwerking). Eveneens zijn in het onderzoek meegenomen twee duurzame ontwikkelingsdoelen, respectievelijk gendergelijkheid en armoedebestrijding, die gerelateerd zijn aan de activiteiten in deze branche.

Tijdens het veldonderzoek heeft Troenosemito waargenomen dat er veel buitenlandse rozen in de handel aanwezig zijn. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van buitenlandse rozenplantjes voor de verdere teelt. Dit toont aan dat er veel rozen en rozenplantjes geïmporteerd (gemiddeld bijkans 10 miljoen snijrozen per jaar) worden, vanwege de grote vraag.

Ondanks de aanwezige markt, is de ontwikkeling van de sierteeltsector, met name de rozenteelt sector, nog niet op gang gebracht. Het onderzoek heeft verschillende knelpunten kunnen identificeren. Deze zijn onder andere weinig tot geen samenwerking tussen de rozentelers en met de overheidsinstanties, kennisoverdracht gaat moeizaam en investeringsmogelijkheden zijn niet stimulerend voor de ondernemers. Om deze sector een boost te geven met de focus op een toename van de lokale productie en om uiteindelijk te komen tot een export groei, zullen er concrete stappen ondernomen moeten worden waar beleid, samenwerking, communicatie, diverse onderzoeken alsook mentaliteitsombuiging een rol gaan spelen. Niet te vergeten, de toegang tot grond voor het uitbreiden van de productie en financiële middelen voor het plegen van investeringen vormen de grootste uitdagingen in deze branche.

Niet alleen productie verhoging is gewenst, maar ook  verbetering en kwaliteitsbehoud van de eigen rozen. Er is heel veel werk aan de winkel. Uiteindelijk zal de lokale markt met meer dan 50% voorzien moeten worden van lokaal geteelde rozen. Dit zorgt voor deviezenbesparing en op termijn voor deviezen inkomsten bij het exporteren van dit product.
Met dit onderzoek is een wetenschappelijke bijdrage geleverd over de rozenteelt in Suriname op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdistributie en kan als naslagwerk dienen voor verdere onderzoeken aangezien er nog weinig wetenschappelijke artikelen over de sierteelt maar in het bijzonder over de rozenteelt gepubliceerd zijn. In  december 2020 heeft Judith Troenosemito haar afstudeerpresentatie gehouden en rondde haar Master af binnen de opleiding. Haar begeleidingscommissie bestond uit Ranoe Jhari, MSc., MBA, MMA., Ir. Soeresh Algoe en Prof. Henry Ori. 

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie