booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

Oemraw: Ik hoop op uitvoering plannen rijstsector 

Publicatie datum: 24-06-2019 | Bron: Starnieuws

Voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), Harinannan Oemraw, zegt aan Starnieuws dat er verschillende gesprekken rondom de rijstsector gevoerd worden.  Hij is wel blij dat de rijstsector nu aandacht van de overheid krijgt, alleen hoopt hij dat er daadwerkelijk uitvoering aan gegeven zal worden. Aan Starnieuws geeft de SPBA- topman een uiteenzetting van de besprekingen die gevoerd zijn. 

Oemraw zegt dat het financieringsplan voor wat de zaaizaad productie betreft, zal komen van de ondernemer Johnny Mahespalsingh. De verkoop zal van het zaaizaad zal door het Anne van Dijk Rijstonderzoeks Centrum Nickerie (Adron) geschieden. Volgens Oemraw wil de overheid in feite geen Guyanees rijstras meer hebben. Het ligt in de bedoeling om juist de Adron- lijnen volop te telen. “Het nadeel is echter dat het Guyanese rijstras nu volop in productie is en niet zo gemakkelijk uit de roulatie kan. Verder is dit rijstras minder gevoelig en de opbrengst is veel hoger in vergelijking met de Adron- rijstrassen. Onze rijstrassen hebben veel te veel zorg en onderhoud nodig en zijn extra gevoelig voor allerlei ziektes. De korrels zijn natuurlijk mooier”, stelt Oemraw. 

Afgesproken was dat de ureum afgelopen vrijdag zou arriveren. Dit is nog niet gebeurd, maar Oemraw is wel positief gestemd hierover. Hij kan snappen dat er eventueel een vertraging van enkele dagen kan optreden. Volgens de SPBA-voorzitter zal er in de eerste verscheping 2000 ton ureum geïmporteerd worden. Bij de tweede lading zal er 2400 ton ingevoerd worden.  Met deze aantallen zullen alle boeren voorzien worden van ureum. 

Een ander probleem doet zich momenteel voor bij het Wageningen pompgemaal. De sluisdeur van dit pompgemaal is defect, waardoor al het irrigatiewater terug gestroomd is naar de rivier. Nu moeten rijstboeren van die omgeving irrigatiewater pompen voor hun rijstarealen. Heel positief is Oemraw over het gesprek dat hij met zijn SPBA-leden heeft gevoerd met de NOB. “Het gesprek mag zeker vruchtbaar genoemd worden. We hebben een voorstel ingediend en de commissie zal binnen tien dagen een besluit daarover nemen. Het is nu afwachten”, zegt Oemraw. Over het voorstel wil de SPBA- topper geen woord reppen. 

Oemraw merkt op dat heel wat zaken voor de rijstsector uitgestippeld zijn, maar hij hoopt echt dat deze beloftes waargemaakt zullen worden. Hij kijkt uit naar de uitvoering van al deze plannen. 

 

Wanita Ramnath

Publicatie datum: 24-06-2019 | Bron: Starnieuws

Ga terug Ga naar artikel

Nickerie Nieuws, Net Binnen

booked.net

    

booked.net