booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

Netwerk voor behoud van de Surinaams-Javaanse gamelan opgericht

Publicatie datum: 25-06-2019 | Bron: Waterkant

Javaanse gamelan spelers in Suriname. | In 2012 heeft Nederland het UNESCO Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geratificeerd. Een belangrijke verplichting bij het Verdrag is het in kaart brengen van alle mogelijke uitingen van immaterieel erfgoed in Nederland. Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI) heeft het initiatief genomen om de Javaans-Surinaamse gemeenschap in Nederland te informeren over het Verdrag en welke mogelijkheden het Verdrag biedt om het Surinaams-Javaans erfgoed, zoals het in Nederland wordt uitgedragen, te borgen.

Informatie- en consultatiebijeenkomsten werden gehouden op verschillende plaatsen in Nederland. Deze hebben uiteindelijk geresulteerd in het besluit om de Surinaams-Javaanse gamelan, als eerste, voor bijschrijving op de nationale inventaris voor te dragen. Het is gedeeld cultureel erfgoed, dat zijn oorsprong kent in Indonesië, in Suriname een ontwikkeling heeft doorgemaakt tot een variant met een eigen geluid en voorkomen. Zowel in Suriname als in Nederland staat het voortbestaan van de gamelan onder druk. Het aantal gezelschappen neemt af als gevolg van vergrijzing onder de beoefenaars en de sterk verminderde belangstelling onder de jonge generatie. Aangezien de gamelan onontbeerlijk is voor de Javaanse uitvoerende kunsten, dient deze teloorgang te worden gekeerd.

Acht gamelangezelschappen in Nederland hebben besloten de handen ineen te slaan en een Netwerk te vormen. Zij geven hiermee blijk van het serieuze voornemen om in gezamenlijkheid te werken aan het behoud van de Surinaams-Javaanse gamelan. Inmiddels is het Netwerk Surinaams-Javaanse Gamelan (in het vervolg aangeduid als ‘het Netwerk’) aangemeld en opgenomen in het Netwerkregister van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN. )Ook is aan het KIEN kenbaar gemaakt dat het Netwerk de gamelan wenst voor te dragen.

Het Netwerk wordt gevormd door de gamelangezelschappen: Bangun Mulyo (Delfzijl); Bangun Utomo (Hoogezand); Selamat Budaya (Amsterdam); LCN2000 (Amsterdam); Trisno Suworo (Rotterdam); Waterkant (Rotterdam); Bangun Tresna Budaya (Den Haag); Witing Klapa (Den Haag), én Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI), waarvan laatstgenoemde als facilitator en penvoerder. Ondersteuning komt van de Werkgroep Immaterieel Cultureel Erfgoed (WICE), door STICHJI gevormd uit personen op persoonlijk titel én vertegenwoordigers van Javaanse organisaties in Nederland.

Het Netwerk presenteert zich op 29 juni a.s. met een activiteit waarin de gamelan en de kendhang, zowel in een muzikale monoloog, in jam sessies, als bij de begeleiding van uitvoerende kunsten, in dit geval dans, terbangan en janggrungan, in de hoofdrol zullen staan. De presentatie vindt plaats in MUSROOM, Bredeweg 66A, 2752 AB Moerkapelle, aanvang 15.30 uur tot 21.00 uur.

Publicatie datum: 25-06-2019 | Bron: Waterkant

Ga terug Ga naar artikel

Net Binnen

booked.net

    

booked.net