• zaterdag 16 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NDP: Onafhankelijkheid niet uit handen geven

Datum: 16 Jan 2021 | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

25 Nov, 01:24

De NDP feliciteert elke rechtgeaarde Surinamer met de viering van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid en het 45 jarig bestaan van ons eigen Nationaal Leger. Op 25 november 1975 heeft Suriname zijn onafhankelijkheid verkregen. Wij noemen dit Srefidensi! Wij staan hierbij stil waar we vandaan komen en maken de balans op wat we bereikt hebben.

De leeftijd van 45 jaar is jong, zeker voor een natie. Wij hebben in de afgelopen decennia enkele belangrijke stappen kunnen zetten naar verdere zelfstandigheid. Steeds weer worden wij uitgedaagd om als natie te toetsen of deze staatkundige onafhankelijkheid ons voortdurend de relatieve vrijheid geeft om onze eigen afhankelijkheden te kiezen.

In de aanloop naar 25 november 1975 hebben Surinamers tegenover elkaar gestaan op meerdere fronten dan alleen politiek. Verschillende onhoudbare omstandigheden hebben geleid tot de staatsgreep op 25 februari 1980. De meningen over de periode van de staatsgreep zijn uiteenlopend, maar wij moeten onderkennen dat de periode erna ons als Surinaamse gemeenschap enorm heeft gevormd.

Basale beginselen zoals vaderlandsliefde, patriottisme, zelfredzaamheid, verdraagzaamheid, tolerantie, geloof in eigen kunnen, waardering voor elke Surinamer ongeacht ras, geloof of kleur zijn pas na 1980 tot volledige wasdom gekomen. Op basis van de revolutionaire visie die in 1980 zijn intrede deed, zijn wij van start gegaan met het volledig op eigen kracht doorvoeren van diverse grote ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van Staatsolie met de alom bekende slogan: “Geloof in eigen kunnen.”

Met dezelfde gedachte voor ontwikkeling van elke natie die staatkundig onafhankelijk is, bleven de pijlers ongewijzigd, namelijk de educatieve orde, de sociaal maatschappelijke orde, de economische orde, de politiek-bestuurlijke orde en de milieu orde.

De bouw van grote infrastructurele werken als de Wijdenboschbrug en de brug over de Coppenamerivier en vele andere sociaal maatschappelijke projecten, zoals woningbouw en medische verzekeringen voor iedere Surinamer hebben bijgedragen aan de verdere ontsluiting van Suriname en de verdere verheffing van de Surinamer. In de afgelopen 10 jaren heeft de Nationale Democratische Partij verder gewerkt aan de daadwerkelijke invulling van de staatkundige onafhankelijkheid van het land, maar ook de Surinamer. Wij hebben Suriname steviger gepositioneerd in de wereld en zijn in staat geweest banden aan te gaan met bevriende naties op basis van wederzijds respect.

Anno 2020 worden wij als Surinamers geconfronteerd met nieuwe kansen en uitdagingen, maar we worden ook geconfronteerd met onze zwaktes en de bedreigingen, die op ons afkomen. Met deze felicitatie boodschap vraagt de NDP u ook stil te staan bij hetgeen we herdenken: de onafhankelijkheid.

Laten we waakzaam blijven dat wij deze onafhankelijkheid niet uit handen geven.

De realiteit van elke dag waaronder in het sociaaleconomisch leven van iedere Surinamer markeert zich door periodes van tegenslagen en tegenspoed. Hoewel wij deze tegenslagen niet mogen onderschatten, betekent het niet dat wij in een periode van stilstand verkeren.

Wij moeten allen beseffen dat we samen moeten werken aan de opbouw van Suriname, wij kunnen niet los van elkaar functioneren. In geen enkel ander jaar, als dit jaar2020, is onze saamhorigheid zo op de proef gesteld onder andere door Covid-19.

Laten we ook hieruit leren! Wij moeten samen komen en niet verder van elkaar geraken, maar ook bezinnen over onze eigen bijdrage aan het verder ontwikkelen van ons land. 

Tide tamara, w’e strei go moro fara!
Wan Switi Srefidensi!
De Nationale Democratische Partij
Advertenties
. .

Datum: 16 Jan 2021 | Born: Starnieuws | Door: Redactie