• zondag 16 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NDP moet niet voorbarig zijn

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt naar aanleiding van beweringen geuit door de voormalige voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Simons, dat zij de ex-vicepresident Ashwin Adhin moet ondersteunen, ze geen conclusies moet trekken en ook geen stelling moet nemen. Adhin is deze week door de justitie aangehouden en in verzekering gesteld. Hij is als verdachte aangehouden in de zaak van vernieling en verduistering van goederen op het Kabinet van de Vicepresident, net voor de overdracht aan de nieuwe regering. Simons heeft haar mening in een lokaal dagblad kenbaar gemaakt, over de wijze waarop Adhin behandeld is en aangehouden werd door de justitiële autoriteiten. “Als één persoon wordt opgepakt door de politie, wordt de NDP vernietigd. Is de NDP zo fragiel?”, vroeg Jogi zich af. “Mevrouw Simons, is geen lid van het Openbaar Ministerie, zij heeft haar tijd gehad en het is haar niet gelegen een oordeel te vellen over Adhin. Wat zij moet doen, is Adhin ondersteunen”, aldus Jogi in het radioprogramma ABC Aktueel. Volgens Jogi, wordt er momenteel geen waarde gehecht aan dreigende taal. Hij is voorts van mening, dat wij dat ook niet moeten doen en zegt verder, dat een ieder een democratisch recht heeft, ook de NDP en dat zij daarvan gebruik moeten maken. “Wij hebben genoeg rechtsmiddelen in de samenleving en Adhin mag via zijn advocaat het één en ander voorhouden.” Hij zegt verder, dat als iemand niet schuldig is, deze persoon uit de gevangenis zal komen, maar als de persoon schuldig is, die dan een verlenging zal krijgen of blijven zitten. “Adhin moet zijn advocaat nemen, zodat die voor hem kan pleiten.

De rechtstaat heeft mogelijkheden, hij is voor een ieder gelijk en mensen moeten zich voor de wet buigen. De NDP moet hierbij niet voorbarig zijn”, benadrukt Jogi 45 Jaar Srefidensi Volgens Jogi, hebben de ontwikkelingen na de verkiezing van 1973 enorme schade geslagen. “Het was een emotionele toestand”, benadrukt Jogi. Hij verteldt verder, dat de ex-voorzitter Jaggernath Lachmon, als leider van de Verenigde Democratische Partijen (VDP) fractie, in het parlement had deelgenomen aan het debat, ook had hij het minderheidsstandpunt van de VDP-fractie in het parlement naar voren gebracht. Jogi is voorts van mening, dat in het kader van onafhankelijkheid, de waarheid uit is gekomen. “Lachmon had ons gewaarschuwd, dat Suriname nog niet rijp was voor de onafhankelijkheid, omdat wij het financieel economisch fundament niet hadden”, aldus Jogi. Hij haalt daarbij ook een voorbeeld aan, dat tot op heden, de grenskwestie niet is opgelost. “Dit zijn zaken die aan de orde gesteld moeten worden”, benadrukt Jogi. Hij is van mening, dat het verleden ons nog steeds aan het achtervolgen is. “De coupe van 1980, is het resultaat van koppigheid en Lachmon had ons gewaarschuwd voor een aantal dingen”, aldus Jogi. Hij stelt dat wij de adviezen na 45 jaar moeten gebruiken, om ons hoofd te gebruiken bij het besturen van het land en zo zaken tot stand brengen, rekening houdende met de gevolgen en de consequenties, die emotioneel handelen tot stand kunnen brengen. “Wij krijgen na 45 jaar de gelegenheid  om met de nieuwe regering, misschien een nieuwe republiek tot stand te brengen en zo een republiek met normen en waarden te creëren”, aldus Jogi.

 

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie