• zaterdag 23 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ministerie van LVV continueert verkoopactie landbouwproducten

Datum: 23 Jan 2021 | Bron: Waterkant | Door:

De verkoopactie die geïnitieerd is door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met de Melk Centrale Paramaribo en enkele landbouwstakeholders is in volle gang. Op maandag 6 april is het personeel van het Psychiatrisch Centrum Suriname wederom in de gelegenheid geweest een aantal producten te betrekken. Hiervan is goed gebruik gemaakt en door het personeel is gevraagd dat het wordt herhaald.

Bij de aanvang van de verkoopacties zijn allereerst enkele ziekeninstellingen aangedaan. Bij de evaluatie op vrijdag 3 april is besloten de verkoopactie voort te zetten volgens een andere planning. Hierbij is o.a. meegenomen de meningen van het personeel van de instellingen maar ook het verzoek van andere instanties.

De stakeholders die verbonden zijn aan deze actie, zijn ook de mening toegedaan dat de actie moet worden gecontinueerd. Het is de bedoeling dat de landbouwstakeholders en de verschillende instanties uiteindelijk zelf aan tafel gaan zitten voor verdere continuering van het geheel. Het ministerie van LVV is wel initiatiefnemer maar heeft enkel een coördinerende rol in het geheel.

Vandaag is de actie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ook goed ontvangen. Het ministerie van Justitie en Politie en het directoraat Cultuur zijn hierbij ook meegenomen evenals de Esther stichting.

Minister Parmessar geeft aan dat hij dankbaar is dat LVV ook op deze manier haar diensten kan bewijzen aan de Surinaamse samenleving maar ook dat de verkoopacties tot nu toe goed zijn ontvangen door een ieder, meldt het ministerie.

Datum: 23 Jan 2021 | Born: Waterkant | Door: