Het laatste nieuws uit Suriname

MEDEWERKERS STS: “WE MOETEN ZOEKEN NAAR EEN ANDERE BAAN”

Publicatie datum: 31-05-2018 | Bron: United News

Dat het niet goed ging met de Stichting Toerisme Suriname, de STS, is al een poosje een feit. De voormalige minister van Handel, Toerisme en Industrie, Ferdinand Welzijn, had vorig jaar tijdens een sectorbijeenkomst expliciet aangegeven dat de STS zou ophouden te bestaan.

Jerry A-Kum, destijds directeur van de STS, hield de eer aan zichzelf en bedankte de stichting mede omdat de subsidiëring voor onder andere beursgangen en andere marketingactiviteiten werden stopgezet. Daarna werd het stil rond de Stichting Toerisme Suriname en ook van het nieuwe bestuur werd weinig vernomen.

Via betrouwbare bronnen heeft onze redactie vernomen dat de STS intussen uit zijn huidige hoedanigheid is ontbonden en is ondergebracht bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). De redactie sprak met een medewerker van de STS die liever anoniem wenst te blijven.

“We konden onze schulden niet meer betalen, de huur van het pand, de elektriciteitsrekeningen en andere kosten liepen alsmaar op en het ergste was dat de salarissen soms pas na een maand of langer werden gestort,” aldus de STS medewerker.

“Wat ik niet begrijp, is dat er voor de STS een faillissement is aangevraagd en dat de stichting daarmee zou ophouden te bestaan. Maar tot mijn verbazing wordt de STS nu ondergebracht bij de KKF en dat betekent dat de stichting dus niet is ontbonden en gewoon nog bestaat. En wat mij nog meer stoort, is dat er bij de KKF totaal geen expertise aanwezig is om zaken aangaande het toerisme aan te kunnen pakken.”

De gebelgde medewerker ergert zich eraan dat er niets is gedaan om de STS financieel staande te houden. “De toeristenkaart is verhoogd naar 35 U$D. Zou er daar niet 1 of 2 dollar van kunnen worden gereserveerd voor de STS? Of 1 of 2 dollar van de vertrekbelasting die vertrekkende passagiers afdragen?”

Hoewel er een afkoopregeling is getroffen met de medewerkers, is het vooruitzicht voor het STS personeel uiterst vaag. “We moeten nu allemaal op zoek gaan naar een andere baan,” zegt de anonieme medewerker. “En dat is in deze tijd beslist geen eenvoudige zaak. Want de afkoopregeling voorziet ons maar tijdelijk van een salaris.”

STS medewerkers hebben via de afkoopregeling recht op een maandelijkse uitkering van het laatstgenoten salaris. De duur van de uitkering kan oplopen tot 12 maanden na beëindiging van het dienstverband en is afhankelijk van de lengte van het aantal jaren dat de medewerkers werkzaam waren bij de Stichting Toerisme Suriname.

Publicatie datum: 31-05-2018 | Bron: United News

Ga terug Ga naar artikel

Binnenland, Net Binnen, Opmerkelijk