• zondag 16 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Makka: Diaspora geduldig kapitaal niet drugsgerelateerd

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

20 Nov, 06:38 Robby Makka stelt dat er heel wat Diaspora-kapitaal is in Nederland waaruit kan worden geput. "Het Diasporabeleid is ook voor de generaties na ons. We moeten 45 jaren verder gaan, na de 45e Srefidensi herdenking deze maand november, van 2020 tot 2065.

Diaspora is geduldig kapitaal en onderdeel van 'circulaire economie'. We kijken naar de hele keten, van grondstoffen en productie tot ontwerp en hergebruik ook door experts van goud, hout en olie." Dit hield economiedeskundige en diasporaonderzoeker Robby Makka zijn gehoor donderdag voor tijdens de openingsdag van de eerste virtuele Handelsmissie 2020 in Hotel Marriott te Paramaribo. Het thema van Makka was: Diaspora maakt morgen mogelijk.

In het bijzonder wordt er volgens Makka gekeken naar innovaties die transities en nieuwe technologieën mogelijk maken. Het typische lange termijn karakter van dit type investeringen sluit goed aan bij Diplomatie en Diaspora met het karakter D van: Duurzaamheid, Duidelijkheid en Degelijkheid. Volgens Makka is circulaire economie: denken in cirkels in plaats van in (rechte) lijnen met een begin en een einde.

Dat is de essentie van circulair ondernemen. Het vereist een nieuw denkkader en dus ook nieuwe verdienmodellen. De circulaire economie is volgens de inleider van invloed op de hele productieketen; van grondstofwinning tot hergebruik en afvalverwerking.

Het gaat over het terugdringen van energiegebruik en CO2-uitstoot, maar ook over het ontwikkelen en inzetten van duurzame en ecologische grondstoffen. Of de biobased economy, Het gaat om elektrificatie energie, gebouwde omgeving, Agrifood en Industrie. Makka stelt dat de overname van FAI en de Staatsolievondsten precies hierin passen.

Tijd voor actie Makka gaf aan dat er al genoeg gepubliceerd is in de media, ook scripties en rapporten. Velen weten dat niet, lezen slecht, onderzoeken weinig en leveren ongefundeerd kritiek aan de hand van oprispingen. Van Diaspora is een luchtkasteel, Diaspora zoekt rechtsbescherming, Diaspora is ook kennis en cultuur.

Volgens Makka is er sprake van Diaspora “hyperventilatie”.  Hij nodigt al deze criticasters uit om als of met Diaspora in gesprek te blijven, met elkaar maar vooral voor elkaar. Er is op het gebied van Diaspora al voldoende gesupplieerd. Het is tijd voor actie.

Complimenten uitdelend aan de presidentiële commissie Diaspora bank en Kapitaal onder leiding van Henry Ori en het woensdag opgericht Diaspora Instituut Suriname, stelde Makka dat er minimaal vier handelsmissies per jaar georganiseerd moeten worden: Twee uit Nederland en twee uit Suriname. Hierbij is het van belang om met elkaar te blijven zoeken: follow the money. Niet de D van Drugs Een groeiende groep Diaspora vooral in Nederland wil meedenken en meehelpen als het gaat om beleidsuitvoering dat van grote invloed is op hun land van herkomst.

Een aantal Diaspora organisaties wil erkend worden als belangrijke partner in internationale samenwerking. Zij willen niet alleen meepraten als het gaat om migratie, integratie of ontwikkeling, maar ook als het gaat over grondstoffenbesluit, verdrag vermijding dubbele belasting, compliance, fonds, bankwezen, en andere zaken van belang voor Nederland en Suriname. Zij erkennen de noodzaak zichzelf te organiseren in representatieve organen.

Het gaat volgens Makka bij de Diaspora om good, better, best, till your good is better and your better is best. "Maar laat ons zeker niet zeggen dat Diaspora gerelateerd is aan Drugs. Want Diaspora werkt graag met NRA-regels en strikte controle regels met RA’s aan de voor- en achterkant.

Makka besluit: iedereen is gekneed uit hetzelfde deeg, maar niet gebakken in dezelfde oven. Laat ons brood blijven respecteren en onderzoeksresultaten waarderen."  Onderzoeksresultaten hebben pas impact als ze in de maatschappij (Suriname-Nederland) toepassing vinden. Daarom werkt Diaspora volgens Makka intensief en graag samen met bedrijven, overheden, maar zeker met handelsmissies en maatschappelijke organisaties om die resultaten tot waarde te brengen.

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie