Het laatste nieuws uit Suriname

LVV WIL GRAAG MILITAIRE BEWAKING VOOR CULTUURTUIN

Publicatie datum: 31-05-2018 | Bron: United News

De Stichting Nationale Parken (STINAPA) ziet graag dat het Nationaal Leger wordt ingezet om het Cultuurtuinbos te bewaken.

Het veiligheidsgevoel van de mensen, die gebruik maken van vooral de trimbaan, is de afgelopen maanden behoorlijk aangetast. Ook zou het bos, dat midden in centrum Paramaribo ligt, een toevluchtoord zijn voor rovers die tijdelijk een schuilplaats nodig hebben. Andere oneigenlijke handelingen zoals verkrachtingen worden ook vaak gemeld. Verder neemt het dumpen van afval langs en in het bos steeds meer toe.

De politie is gestart met het opvoeren van de surveillance in de Cultuurtuin, maar het uiteindelijk doel is dat het gebied toch over een eigen permanente bewaking moet beschikken. Djoemadie Kasanmoesdiran, voorzitter van STINAPA tevens directeur op het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), zegt dat er voorbereidingen worden getroffen om met het Ministerie van Defensie hierover te praten. “We willen graag een gesprek hebben met het Ministerie van Defensie om manschappen beschikbaar te stellen om hier permanent de bewaking te doen.

De Rotary heeft al voorgesteld om een wachthuisje te sponsoren”, zegt Kasanmoesdiran

De gewenste bewaking zal ook moeten optreden tegen mensen die de Cultuurtuin als vuilnisbelt gebruiken. Buurtbewoners hebben vaker hun misnoegen kenbaar gemaakt. De stank en het ongerief hangt hen de keel uit. De klachten zijn niet onbekend bij LVV. “Wij laten het schoonmaken.  STINAPA doet het in samenwerking met Openbaar Groen. Er is een Cultuurtuinvereniging die belt naar meneer Schoonhoven, het hoofd van Openbaar Groen, en hij helpt waar hij kan. Vanuit mijn hoedanigheid als voorzitter, tevens directeur op LVV, stuur ik ook tweewekelijks mensen naar de Cultuurtuin om de zaak schoon te maken”, zegt Kasanmoesdiran. Het is echter dweilen met de kraan open, aangezien er nog bij de vleet vuil en afval gedumpt wordt. “Wij Surinamers moeten echt daarin verandering brengen. Het moet bij onszelf beginnen want als wij het schoonmaken en mensen blijven het vervuilen dan heeft het geen zin”, zegt de LVV-directeur tevens voorzitter van STINAPA.

UNITEDNEWS

Publicatie datum: 31-05-2018 | Bron: United News

Ga terug Ga naar artikel

Binnenland, Net Binnen, Opmerkelijk