fbpx Live blog: Verkiezing parlementsvoorzitter | Suriname Nieuws Centrale

booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

Live blog: Verkiezing parlementsvoorzitter

Publicatie datum: 29 jun 2020 | Bron: De Ware Tijd

President Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin zijn aanwezig in het parlement. Bouterse werd ontvangen door de commissie in- en uitgeleide, die voor deze gelegenheid bestaat uit Mahinderkoemar Jogi, Remie Tarnadi, Miquella Soemar-Huur, Iona Edwards en Edgar Sampie.   12:59 De twee commissies zullen tegelijk de geloofsbrieven van alle kandidaat-assembleeleden onderzoeken.

Aanvankelijk zou er per groep worden gewerkt, waarbij commissie 1 eerste groep 1 en daarna groep 3 zou afwerken en commissie 2 groep 2. Echter, op voorstel van Asiskumar Gajadien werd uit het oogpunt van efficiëntie besloten de hele bunch samen te doen; de twee commissies buigen zich over de geloofsbrieven van alle drie groepen. In commissie 1 zitten Gajadien, Melvin Bouva, Diana Pokie, Jennifer Vreedzaam en Mahinderkoemar Jogie.

Commissie 2 wordt gevormd door Marinus Bee, Patrick Kensenhuis, Krishna Mathoera, Remie Tarnadi en Nurmohamed. De vergadering is momenteel geschorst.   In groep 1 zitten de geloofdbrieven van Moestadja, Ronny Asabina, Bee, Edward Belfort, Sham Binda, Patrick Kensenhuis, Ronnie Brunswijk, Radjendrekoemar Debie, Cheryl Dijksteel, Iona Edwards, Patricia Etnel, Krishna Mathoera, Mohamedsafiek Gowrie, Miquella Soemar-Huur, Niesha Jhakry, Riad Nurmohamed en Ebu Jones.

De geloofsbrieven van Asiskumar Gajadien, Remi Kanapé, Soerjani Mingoen-Karijomenawi, Melvin Bouva, Diana Pokie, Ramon Koedemoesoe, Jayant Lalbiharie, Stephen Madsaleh, Reshma Mangre, Jennifer Vreedzaam, André Misiekaba, Sidik Moertabat, Mohammad Mohab-Ali, Roy Mohan, Mahinderkoemar Jogi, Rabindre Parmessar en Ivanildo Plein zitten in groep 2. De laatste reeks geloofsbrieven - groep 3 - betreffen die van Josafat Kanape, Harriët Ramdien, Gregory Rusland, Claudie Sabajo, Annie Sadi, Edgar Sampie, Chandrikapersad Santokhi, Dew Sharman, Stephen Tsang, Remie Tarnadi, Cedric van Samson, Dinotha Vorswijk, Evert Karto, Chuanrui Wang, Joan Wielzen en Sergio Akiemboto.   13:55 De bijzondere openbare vergadering wordt hervat.

Fungerend voorzitter Moestadja geeft het woord aan voorzitter van commissie 1, Gajadien. Hij zegt daarop dat de mensen eerst uit de zaal moeten. Moestadja verontschuldigt zich voor de omissie.

13:58 Gajadien: "Uit de overgelegde stukken is gebleken dat deze beantwoorden aan de voorschriften in de Grondwet en Kiesregeling. De genoemde zeventien personen (uit groep 1, ... red.)  kunnen tot lid van DNA worden toegelaten." 13:59 De zeventien leden uit groep 1 worden door de substituut-griffier begeleid naar hun zitplaatsen in het parlement.

14:02 De leden van groep 2 worden gevraagd de zaal te verlaten. De namen worden opgenoemd door de griffier. 14:03 Ook voorzitter Bee van commissie 2 concludeert dat de zeventien personen van groep 2 tot lid van DNA kunnen worden toegelaten.

Omdat er geen op- en aanmerkingen mogen deze leden naar hun zitplaats in de vergaderzaal. 14:06 Na het oplezen van de namen worden de leden van groep 3 gevraagd de zaal te verlaten. 14:09 Commissievoorzitter Gajadien zegt dat ook de geloofsbrieven van deze vijftien kandidaten beantwoorden aan de vereisten en dat ook deze mensen tot lid van DNA kunnen worden toegelaten.

Dezelfde procedure wordt gevolgd en de parlementariërs worden tot de zaal toegelaten. 14:11 De twee commissies, die de geloofsbrieven moesten onderzoeken, worden ontbonden. 14:12 De griffier leest op verzoek van fungerend voorzitter Soewarto Moestadja de acte van sluiting van de zittingsperiode 2015-2020 en opening van de nieuwe zittingsperiode 2020-2025 voor.

De acte wordt openbaar gemaakt in het Staatsblad en wordt ook verzonden naar onder meer de president, Rekenkamer, het Onafhankelijk Kiesbureau en districtscommissariaten. 14:17 Fungerend voorzitter Soewarto Moestadja zegt de bijzondere openbare vergadering voor tien minuten te schorsen. De zaal zal namelijk worden klaargemaakt voor de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter van DNA.

14:41 De geschorste vergadering wordt hervat door fungerend voorzitter Moestadja. Na het kiezen van de voorzitter en vicevoorzitter zullen ze direct hun functie moeten aanvaarden. De voorzitter wordt als eerste gekozen.

14:43 Gregory Rusland (NPS) leest een schrijven voor aan Moestadja. Namens de coalitie (VHP-NPS-Abop-Pertjajah Luhur) worden Ronnie Brunswijk (DNA-voorzitter) en Dew Sharman (vicevoorzitter) voorgedragen. 14:46 André Misiekaba (NDP) zegt dat de NDP geen tegenkandidaten heeft voor de functies van voorzitter en ondervoorzitter van het parlement.

14:51 Omdat er geen tegenkandidaten zijn, vindt er geen verkiezing plaats. Fungerend voorzitter Soewarto Moestadja concludeert daarop dat Ronnie Brunswijk (Abop) en Dew Sharman (VHP) zijn gekozen als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee. Dat is bevestigd bij hamerslag.

14:52 Chandrikapersad Santokhi (VHP) feliciteert de voorzitter en vicevoorzitter. Hij dankt de NDP dat die geen voordracht heeft gedaan. Dat wordt ook gezien als ondersteuning om zo snel mogelijk over te gaan tot het parlementaire werk.

14:53 André Misiekaba (NDP): "In de geest van transitiegesprekken die worden gevoerd door de nog zittende president en de aankomende leiders was het nodig om inderdaad die efficiëntie te benadrukken door geen tegenkandidaat te hebben. Wij zijn democraten en kijken naar de politieke realiteit. Het was nodig om die statement op deze manier te doen." Hij feliciteert Ronnie Brunswijk en Dew Sharman.

"Ik denk dat we kunnen gaan werken met ze voorzitter", aldus Misiekaba tegen Moestadja. 14:55 Ronny Asabina (BEP): "De BEP had geen reden om een kandidaat voor te dragen. Een zelfstandige voordracht zouden wij ook niet kunnen doen, maar we hadden ook geen reden een tegenkandidaat te ondersteunen." Hij feliciteert zowel de nieuwe voorzitter als vicevoorzitter met deze "nieuwe uitdaging".

"We hopen van ganser harte dat de nodige start is gemaakt om de aspiratie en wil van het volk in deze parlementaire periode bewaarheid te krijgen." 14:57 Gregory Rusland (NPS): "Namens de NPS-fractie de felicitaties aan de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Ik apprecieer de efficiëntie die aan de dag wordt gelegd. Hopen dat we inderdaad vijf productieve jaren krijgen waarbij wij het belang van Suriname voorop stellen." 14:58 Melvin Bouva (NDP) bedankt als scheidende vicevoorzitter de mensen die hem de afgelopen periode hebben ondersteund.

"Er is een behoorlijk goede basis gelegd na de vijf succesvolle jaren. Dat het vaandel wordt overgenomen en hoog wordt gehouden. Het zal niet makkelijk zijn, zeer uitdagend.

Ik wens u succes toe. We zullen elkaar kritisch volgen en ondersteunen." 15:01 Marinus Bee (Abop): "Familie kijven, familie blijven. In tijd van nood en crisis moeten we als eenheid kunnen optreden.

Laat dit slechts het begin zijn. We hebben alle krachten nodig." 15:03 VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi bedankt de scheidende DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons voor het werk dat ze heeft verzet. Na tien jaar als voorzitter en totaal 24 jaar als parlementariër, heeft ze - ondanks dat ze werd gekozen - besloten een stap terug te doen.

15:05 Nu volgt de eed-aflegging van de nieuwe parlementsvoorzitter, Ronnie Brunswijk (Abop). 15:06 Er is geblunderd. Ronnie Brunswijk zou niet de eed afleggen, maar de belofte.

De omissie wordt rechtgetrokken nadat Brunswijk daar opmerkingen over maakt. De eed was helemaal gelezen door de griffier. 15:07 Fungerend voorzitter Soewarto Moestadja draagt de hamer over aan de daarnet gekozen parlementsvoorzitter Ronnie Brunswijk.

15:09 De nieuwe DNA-voorzitter Ronnie Brunswijk vraagt de president of die een felicitatieboodschap heeft. 15:10 President Desi Bouterse dankt fungerend voorzitter Soewarto Moestadja en feliciteert alle gekozen leden. "En uiteraard de thans gekozen voorzitter Brunswijk.

Voorzitter, ik zou te kort schieten wanneer ik niet namens de vicepresident en de rest van de regering onze dank uitbreng aan Jennifer Geerlings-Simons voor het werk dat ze aan de dag heeft gelegd. De ladder is hoog gelegd. We gaan ervan uit dat u inderdaad een enorme taak heeft om die ladder verder omhoog te brengen.

De gekozenen worden een vruchtbare samenwerking toegewenst, wees kritisch in belang van land en volk. Mi e gi unu grantangi!" 15:12 Ronnie Brunswijk spreekt het parlement voor de eerste keer toe als voorzitter. Hij brengt ode aan zijn voorouders.

"Ze hadden nooit kunnen vermoeden dat DNA zou worden geleid door een marron", sprak hij trots. Hij brengt ook hulde aan zijn moeder die om twaalf uur 's middags van hem beviel. Brunswijk zegt dat er geschiedenis is geschreven.

"Wij zullen alles conform wet en recht moeten doen met het oog op welvaart en voorspoed voor alle Surinamers. God zij met ons Suriname!" 15:25 Ronnie Brunswijk memoreert het heengaan van Jules Sedney, die op 18 juni op 97-jarige leeftijd is overleden. Ook Chandrikapersad Santokhi en Dew Shaman van de VHP gaan in op het heengaan van Sedney, ere-lid van hun partij.

15:33 "Een staatsman van bijzonder formaat", roemde André Misiekaba de overleden Jules Sedney. 15:35 Ronny Asabina (BEP) noemde Sedney een "toegewijde, voorbeeldige en veelzijdige Surinamer". 15:36 Namens de NPS condoleerde Gregory Rusland de familie.

"Wij ook beseffen de belangrijke bijdrage die Sedney heeft geleverd als politicus en deskundige. Van tijd tot tijd goede gesprekken gehad. We verliezen een grote zoon.

Laten we leven met zijn nalatenschap. 15:37 Marinus Bee (Abop) noemde 'De toekomst van ons verleden', een boek van Jules Sedney, een aanrader voor politici. "Het kan bijdragen aan de vorming van deze natie." 15:39 Ook president Desi Bouterse bleef stilstaan bij het heengaan van "oom Jules" Sedney.

Vicepresident Ashwin Adhin sprak over het heengaan van een grote Surinamer. Er wordt tot slot 1 minuut-stilte in acht genomen. 15:41 De commissie van in- en uitgeleide begeleidt de president naar buiten.

15:43 De vergadering wordt afgesloten. Voorzitter Ronnie Brunswijk hamert de bijzondere openbare vergadering af. Hiermee eindigt ook de live blog van de Ware Tijd.

  Tweet  Gerelateerde artikelenCOLUMN: De Nieuwe AssembleeCOMMENTAAR: Hoop voor sportLive blog: Beëdiging nieuwe parlementsleden aangevangen'Vervroegde bestuursoverdracht niet bij wet geregeld'Jeugdvertegenwoordigers eisen voortbestaan Sport- en Jeugdzaken Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina. . .

Publicatie datum: 29 jun 2020 | Bron: De Ware Tijd

Ga terug Ga naar artikel

Aanbevolen

Waterkant - do, 07/16/2020 - 16:36

Bouterse draagt presidentschap officieel over aan nieuwe president Santokhi

Waterkant - do, 07/16/2020 - 16:36

In Suriname heeft Desi Bouterse vanmorgen het presidentschap officieel overgedragen aan Chan Santokhi. Bouterse...

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 16:34

Chan Santokhi is de nieuwe president van Suriname

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 16:34

Na alle plichtplegingen kon het symbool van de Republiek Suriname formeel worden omhangen. President Desi Bouterse neemt na 10 jaar afschei...

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 15:31

Brunswijk officieel vicepresident van Suriname

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 15:31

De eed is hem voorgehouden door Assembleevoorzitter Marinus Bee. (Beeld: STVS) ...

Dagblad Suriname - do, 07/16/2020 - 15:31

Accommodatie voor ongeveer 400 personen bij inauguratie president en vp

Dagblad Suriname - do, 07/16/2020 - 15:31

Gajadien: ‘Inauguratie goedkoper dan voorgaande keren’ Vandaag vindt de inauguratie van president Chandrikapersad...

Waterkant - do, 07/16/2020 - 15:31

Weer grote lading cash geld aangekomen in Suriname

Waterkant - do, 07/16/2020 - 15:31

Een grote lading cash geld, welke op 12 juli zou aangekomen in Suriname, is gisteren uiteindelijk gearriveerd bij de...

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 08:01

Bouterse draagt na 10 jaar berooid land over aan Santokhi

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 08:01

President Desi Bouterse (74) zal vandaag de regeermacht, bijkans een maand eerder, overdragen aan Chan Santokhi (61). De financiële situati...

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 12:24

Governor CBvS bevestigt aankomst cash geld

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 12:24

De kluizen van de bank waren leeggeraakt waardoor de banken niet voorzien konden worden van cash geld. (Foto: De West)...

CFG Nieuws - do, 07/16/2020 - 12:21

Venetiaan roept op tot alertheid tegen beïnvloeding van Bouterse

CFG Nieuws - do, 07/16/2020 - 12:21

GFC NIEUWS- Oud-president Ronald Venetiaan adviseert de aankomende regering om rekening te houden met de invloeden van...

CFG Nieuws - do, 07/16/2020 - 12:21

Presidentiële Roadshow na inauguratie president Santokhi

CFG Nieuws - do, 07/16/2020 - 12:21

GFC NIEUWS- De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) organiseert gelijk na het defilé ter gelegenheid van de...

Suriname Herald - do, 07/16/2020 - 08:12

OPEC+-landen gaan wat meer olie uit de grond halen na productieverlaging

Suriname Herald - do, 07/16/2020 - 08:12

Oliekartel OPEC en een aantal andere olieproducerende landen, verenigd in de OPEC+, hebben woensdag een akkoord bereikt...

De Ware Tijd - do, 07/16/2020 - 13:28

Van der San: 'Valreepbenoemingen schandalig'

De Ware Tijd - do, 07/16/2020 - 13:28

Van der San: 'Valreepbenoemingen schandalig' 16/07/2020 07:32...

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 08:01

Waarom Jogi tegen ministerschap Sewdien op LVV is

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 08:01

Maar in het proces naar het stillen van zijn honger naar gronden, heeft hij ook percelen van anderen ingepikt. Ondergetekenden, kleine land...

De Ware Tijd - do, 07/16/2020 - 12:24

Overheidspensioen niet gestort

De Ware Tijd - do, 07/16/2020 - 12:24

Overheidspensioen niet gestort 16/07/2020 06:37 - Ivan Cairo...

Dagblad Suriname - do, 07/16/2020 - 08:01

Belegde broodjes kopen nu een luxe

Dagblad Suriname - do, 07/16/2020 - 08:01

Belegde broden Juli 14 Broodje gebakken ei SRD 8-12 Broodje spiegel ei SRD 8-12 Broodje kerrie ei SRD 10-20...

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 04:57

De ambassadeurs van Suriname 1975-2020

Starnieuws - do, 07/16/2020 - 04:57

(Graphic: Angelic del Castilho) ...

Waterkant - do, 07/16/2020 - 04:57

VIDEO: Santokhi ontmoet Bouterse op presidentieel paleis

Waterkant - do, 07/16/2020 - 04:57

Gekozen president van Suriname Chandrikapersad Santohki heeft hedenmiddag op het presidentieel paleis een bezoek...

Dagblad de West - do, 07/16/2020 - 02:55

Valse biljetten in omloop

Dagblad de West - do, 07/16/2020 - 02:55

Momenteel zijn er valse biljetten in omloop. De redactie van De West kreeg deze informatie en een foto toegezonden. Op...

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 21:50

Ramps bemachtigd grensoverschijdend logistiek project voor Suriname exploratieboring

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 21:50

In april 2020 verwierf Ramps Logistics een volledig geïntegreerd contract met PETRONAS Suriname E&P BV (PSEPBV),...

Suriname Herald - wo, 07/15/2020 - 21:50

Bordo: “A koers o saka baka 16 juli”

Suriname Herald - wo, 07/15/2020 - 21:50

De Surinamers mogen ervan verzekerd zijn dat de koers na 16 juli een dalende trend zal nemen. “A koers o saka a...

Starnieuws - wo, 07/15/2020 - 21:50

Aangepaste parade duurt zo'n 30 minuten

Starnieuws - wo, 07/15/2020 - 21:50

De...

De Ware Tijd - do, 07/16/2020 - 02:55

Santokhi en Bouterse bespreken 'overgang'

De Ware Tijd - do, 07/16/2020 - 02:55

Santokhi en Bouterse bespreken 'overgang' 15/07/2020 19:07 -...

Starnieuws - wo, 07/15/2020 - 21:50

VS treft sancties tegen Guyana

Starnieuws - wo, 07/15/2020 - 21:50

De...

Waterkant - wo, 07/15/2020 - 18:45

Bijna alle met corona besmette medewerkers Rosebel genezen verklaard

Waterkant - wo, 07/15/2020 - 18:45

Haast alle met corona besmette medewerkers van goudbedrijf Iamgold/Rosebel Gold Mines (RGM) in Suriname zijn...

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

Bisschop Steve Meye vraagt namens God 50 US dollars aan kerkgangers

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

Bisschop Steve Meye vindt het heerlijk om al 18 jaren vrij van schulden te leven. Dat is althans de boodschap die hij...

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

Fawaka 150720

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

Dit delen:TweetMeer Print WhatsApp Vind ik leuk:Like Laden...

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

Amerikaans coronavaccin mogelijk nog dit jaar op de markt

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

In de Verenigde Staten is er een experimenteel vaccin van farmaceut Moderna goed aangeslagen bij een veertigtal...

Suriname Herald - wo, 07/15/2020 - 18:45

Santokhi: “Er is goed overleg met regeerteam over regeerprogramma”

Suriname Herald - wo, 07/15/2020 - 18:45

Gekozen president Chan Santokhi zegt dat er goed overleg is met het regeerteam en op basis daarvan is een regeerakkoord...

CFG Nieuws - wo, 07/15/2020 - 20:47

Rukwinden zorgen voor schade aan woningen in Saramacca

CFG Nieuws - wo, 07/15/2020 - 20:47

GFC NIEUWS- Rukwinden en regen hebben maandagmiddag aan de Oleander- en de Misgunstweg in Saramacca voor grote overlast...

Suriname Herald - wo, 07/15/2020 - 18:45

Nederland, VS, Frankrijk, China en Brazilië feliciteren Santokhi

Suriname Herald - wo, 07/15/2020 - 18:45

De Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk, China en Brazilië hebben gekozen president Chan Santokhi gefeliciteerd met...

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

Lowenfield heeft nog steeds geen verslag ingediend

Dagblad Suriname - wo, 07/15/2020 - 18:43

-GECOM-vergadering geschrapt nadat een nieuwe rechtszaak werd aangespannen Chief Election Officer (CEO) Keith...

booked.net

    

booked.net