• donderdag 27 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kortverblijf vreemdelingen met zes maanden verlengd

| Waterkant | Door: Redactie

Vreemdelingen die vanaf 13 september 2019 voor een periode van zes maanden naar Suriname zijn gekomen en van wie hun kortverblijf reeds verstreken is, mogen langer blijven in Suriname. Het Ministerie van Justitie en Politie is na goed overleg tot dit besluit gekomen vanwege de afsluiting van het luchtruim in verband met de COVID-19 maatregelen. Hiermee wordt voorkomen dat een groeiend aantal vreemdelingen met een illegale status in Suriname rondlopen.

Het kortverblijf van deze groep vreemdelingen wordt te rekenen van 13 maart 2020 verlengd met een termijn van maximaal zes maanden. Vreemdelingen die vanaf 13 december 2019 het land zijn binnen gekomen, komen ook hiervoor in aanmerking. Deze termijn van zes maanden kan telkens met drie maanden worden verlengd totdat het luchtruim van Suriname en dat van het land van aankomst zijn opengesteld.

Doordat het luchtruim van de verschillende landen vanaf maart 2020 voor bepaalde en onbepaalde tijd is gesloten, kunnen personen niet uit Suriname vertrekken of op tijd naar hier komen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er thans vreemdelingen illegaal in Suriname verblijven. Het ministerie vindt het van belang dat het kort verblijf van deze vreemdelingen wordt verlengd, zodat zij niet met een illegale status in het land blijven. 

| Waterkant | Door: Redactie