Het laatste nieuws uit Suriname

Kalloe: ‘Regering zal Indiërs weer belazeren’

Publicatie datum: 12-06-2018 | Bron: Dagblad Suriname

Kalloe

3F Oil Palm Agrotech Private Limmited, India (3FOP) heeft een Memorandum van Understanding (MOU) getekend met de Staat op 16 mei 2008. Er werd ook een bedrijfsplan, “Project Suriname – geïntegreerd palmolieproject”, gedateerd 3 december 2009, ingediend bij de Staat, welke werd beschouwd als de basis voor deze overeenkomst. Dit blijkt uit een op 3 oktober 2012 ondertekend document, door de toppers van de Stichting Presidential Development Foundation -PDF (Rudi Roseval en Richard Kalloe) en de directeur van 3FOP, Sanjay Goenka.

 

Parlementariër Rachied Doekhie gaf onlangs aan dat de enige reden waarom het 3FOP al jaren wacht op een beschikking voor grond te Apoera om te kunnen beginnen met de productie van palmolie, was omdat de belangen van Suriname onvoldoende gewaarborgd waren. De toenmalig PDF-directeur stelt juist het tegendeel. 

De Staat had toegestemd om 40.000 ha. netto aan grond te identificeren, in geïdentificeerde delen van Suriname, met geschikte grondkenmerken en de vereiste infrastructuur voor palmolieverwerking. De overheid moest dit beschikbaar stellen aan 3FOP. Deze overeenkomst besloeg de gehele reeks van activiteiten in verband met het geïntegreerd palmolieproject, zoals beschreven in het bedrijfsplan, inclusief prospectie en exploratie binnen de contractgebieden, ontwikkeling en gebruik van infrastructuur voor transport/elektriciteit/water, grondontginning, palmoliekwekerijen, beplanting, palmoliefabriek en raffinaderij, arbeidskrachten en steunfaciliteiten.

De gronduitgifte zou voor 40 jaren zijn. De volksvertegenwoordiger stelde verder dat 3FOP ook de ogen gericht had op het hout uit de Surinaamse bossen. “Zij wilden ook alle hout eerst kappen en als rondhout verkopen. Toen wij ons daarin niet konden terugvinden, stelden zij voor dat wij het hout mochten behouden onder de voorwaarde dat Suriname zelf de 40.000 hectare voor ze moest schoonmaken. Deze schoonmaak zou ons wat aardige miljoenen gaan kosten”, benadrukt Doekhie.

De partijen waren in de overeenkomst van 2012 ook overeengekomen dat grond ontginningsactiviteiten, inclusief verwijdering van biomassa, moest worden ondernomen door PDF en dat PDF de infrastructuur hiervoor zou maken. 3FOP zou inderdaad niet aansprakelijk en of verantwoordelijk zijn hiervoor. Deze infrastructuur zou vervolgens worden achtergelaten door PDF voor gebruik door 3FOP. “Maar het hout was voor ons. Zij wilden het hout niet. Het bedrijf wilde de uitgifte van dat stuk terrein, zoals bij alle overeenkomsten, behandeld hebben in DNA. En dit voor hun eigen (wettelijke) bescherming. Omdat het gedrag van de overheid, zowel onder Venetiaan als Bouterse, niet betrouwbaar is (zacht uitgedrukt)”, stelt Kalloe.

De regering zal volgens Kalloe de Indiërs weer belazeren. “Niet Bouterse, maar de mensen om hem heen. Omdat de Indiase president hier een bezoek zal brengen, zal men nu de oude projecten weer boven water halen. Als er werkelijk iets van terechtkomt, valt nog te bezien”, aldus Kalloe.

Publicatie datum: 12-06-2018 | Bron: Dagblad Suriname

Ga terug Ga naar artikel

Binnenland, Net Binnen, Opmerkelijk