Het laatste nieuws uit Suriname

Jogi hoopt dat Agrarisch Kredietfonds snel in werking treedt

Publicatie datum: 12-06-2019 | Bron: Starnieuws

Het is heel moeilijk geworden om zonder een lening een areaal te ontwikkelen. Hij hoopt dat het minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) lukt om de Raad van Ministers te overtuigen dat er meer geld in het fonds moet.  Parmessar heeft gesproken met de leiding van de Nationale Ontwikkelings Bank (NOB). Het AKF is overgeheveld naar de NOB.

LVV heeft een belangrijke rol in het verlenen van advies bij de aanvraag van kredieten aan landbouwers. Jogi zegt in gesprek met Starnieuws dat hij goed vindt dat bewindsman aandacht besteed aan de knelpunten en prioriteitsgebieden. Het AKF moet weer beginnen met het verstrekken van leningen.  Jogi heeft in De Nationale Assemblee vragen gesteld over het AKF dat volgens een Staatsbesluit opgeheven was.

Na evaluatie heeft de regering besloten het fonds onder te brengen bij NOB. Jogi merkt op dat het ministerie van Financiën SRD 750 miljoen heeft op de post 'onvoorzien'. Hieruit kan volgens hem SRD 50 miljoen naar het AKF.

"Op deze manier kunnen mensen die het geld het hard nodig hebben om te investeren in de landbouwsector geholpen worden. De mensen hebben hier meer baat bij dan wachten op grote projecten," meent Jogi. Hij is blij dat minister Parmessar actief beweegt in het veld.

"Hopelijk kan hij zich inzetten om de noden van de mensen te leningen," hoopt Jogi. . . .

Publicatie datum: 12-06-2019 | Bron: Starnieuws

Ga terug Ga naar artikel

Economie, Net Binnen