• donderdag 25 February 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Importeurs kunnen USD kopen tegen CBvS-koers met vergunning

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, heeft per brief d.d. 11 januari aan importeurs, de procedures kenbaar gemaakt ten aanzien van de aankoop van USD-dollars voor het importeren van basisgoederen tegen de koers van de Centrale Bank van Suriname. Om voor de faciliteit in aanmerking te komen, dienen er procedures gevolgd te worden, onder andere dient de importeur een aanvraag voor een vergunning te doen via het ministerie van Economische Zaken, deze wordt door het ministerie op de gebruikelijke manier gevalideerd. Na validatie door het ministerie, meldt de importeur dit aan het ministerie van Financiën.

Na aankomst van de goederen, klaart de importeur deze volgens de vigerende regelgeving in. De importeur publiceert de maximum groothandels- en retailprijzen die voor de betreffende goederen zullen worden gepubliceerd. Publicatie vindt plaats via sociale media, website of conventionele media. De importeur wendt zich vervolgens tot zijn bank voor de aankoop van de USD tegen de CBvS-koers, daarbij moet de importeur het bewijs dat de procedure is gevolgd kunnen tonen en het bewijs dat de goederen in Suriname zijn ingeklaard. Daarnaast moet het bewijs dat de importeur de maximumprijzen van de betreffende goederen heeft gepubliceerd (screenshot van bijvoorbeeld de website, Face-bookpagina, etc). Dan pas zal de bank het ministerie van Financiën op de hoogte stellen dat de aanvraag van de importeur voldoet aan de eisen. Het betreffende bedrag in USD wordt dan door Financiën zo spoedig als mogelijk op de rekening van de bank wordt overgemaakt, waarna de bank het bedrag aan de leverancier overmaakt.  Indien de importeur een (gedeeltelijke) aanbetaling heeft gedaan, wordt dit bedrag naar de importeur overgemaakt.

Zwarte lijst

Het ministerie van Financiën zal een zwarte lijst bijhouden van importeurs die onrechtmatig gebruik hebben gemaakt van de faciliteit. Importeurs die op deze lijst worden geplaatst, worden uitgesloten van deze faciliteit. Er zal ook op worden gelet of er opzettelijk aan wederverkopers goederen worden verkocht boven de door de importeurs gepubliceerde maximum groothandelsprijs; en als er opzettelijk goederen aan afnemers worden verkocht buiten Suri-name c.q. afnemers waarvan de importeurs redelijkerwijs weten dat deze de goederen buiten Suriname zullen afzetten; en wanneer de importeur in ernstige mate tekortschiet in het toezien op naleving van het hanteren van de door hem gepubliceerde maximum retailprijs door wederverkopers. Van de importeur die op de zwarte lijst wordt geplaatst, zal het verkregen onrechtmatige voordeel worden teruggevorderd. Onverminderd behoudt het ministerie van Financiën op grond van artikel 149 Wetboek van Strafvordering, het recht om van enige geconstateerde onrechtmatigheid terstond strafaangifte te doen.

Datum: | Born: Dagblad de West | Door: Redactie