• zondag 16 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Hof van Justitie treft voorzieningen bij strafzitting Van Trikt

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

Het Hof van Justitie (HvJ) treft voorzieningen om journalisten in staat te stellen op een alternatieve wijze de verrichtingen op strafzittingen, waarvoor grote aandacht bestaat vanuit de de gemeenschap, te volgen. De pers kan deze zaken volgen vanuit de persruimte in het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat.

Voor de eerste maal zal deze voorziening worden getroffen op de strafzitting van 26 november, waarbij de zaak tegen de voormalige governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, en anderen verder wordt behandeld. Vanwege de huidige COVID-situatie zijn er restricties en wordt een beperkt aantal personen toegelaten tot de strafzittingen.

De journalisten zullen zich moeten registreren voor het bijwonen van de zitting en houden aan de protocollen. 

Enkele regels die gelden voor toelating tot deze geselecteerde zittingen, zijn:

  • Uitsluitend journalisten verbonden aan een medium dat nieuws en actualiteiten publiceert of uitzendt, komen in aanmerking voor registratie.
  • Tot het gerechtsgebouw worden uitsluitend toegelaten, journalisten verbonden aan media die zich vooraf hiertoe hebben geregistreerd.
  • Per medium wordt niet meer dan een journalist toegelaten.
  • Indien het maximum aantal van twintig journalisten dat toelating kan verkrijgen is bereikt, zullen overige personen niet kunnen worden toegelaten, ook al mochten zij zich hebben geregistreerd voor bijwoning van de zitting. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
  • Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken van de verrichtingen op de zitting, noch vanuit de zittingszaal, noch vanuit de persruimte, nog vanuit enige andere locatie binnen het gerechtsgebouw of het terrein van het gerechtsgebouw.
  • Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen van verrichtingen in de zittingszaal – inclusief die welke in de persruimte of vanuit welke andere locatie dan ook in het gebouw of op het terrein te volgen zijn – op welke wijze dan ook te publiceren, uit te zenden, te verspreiden of anderzijds openbaar te maken.
  • Interviews met advocaten of anderen, mogen uitsluitend buiten het gerechtsgebouw worden afgenomen, en niet in de persruimte, gangen, trappen, de hal of enige andere ruimte binnen het gebouw.

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie