• vrijdag 07 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Guyana: Internationale organisaties voor overgangsproces

Datum: | Bron: Starnieuws | Door:

De secretaris-generaal van de Commonwealth, Patricia Scotland, zei maandagmiddag dat de resultaten van de hertelling van de stemmen van de verkiezingen van 2 maart in Guyana, 'onontkoombaar' zijn en gebruikt zouden moeten worden om de resultaten bekend te maken. Uit de hertelling die 6 mei begon en op 9 juni is afgerond, blijkt dat de oppositionele People's Progressive Party (PPP) de winnaar is van de stembusgang.

Scotland heeft president David Granger, die de verkiezingen heeft verloren, opgeroepen om de resultaten te accepteren en leiderschap te tonen. Ze deed dezelfde oproep als de oppositieleider.

Uit het Caricom waarnemersrapport is duidelijk dat de resultaten van de hertelling volledig aanvaardbaar zijn en dat niets waarvan de Caricom-waarnemers getuige waren, een uitdaging vormt voor de onvermijdelijke conclusie dat de resultaten van de hertelling aanvaardbaar zijn en de basis zouden moeten vormen voor de verklaring van de resultaten van de verkiezingen van 2 maart, staat in de verklaring die Scotland heeft uitgegeven..

President Granger en de oppositieleider toonden lovenswaardig leiderschap toen ze instemden met de hertelling en zich ertoe verbonden de resultaten van de hertelling te respecteren en na te leven. Dit voortdurende leiderschap en commitment is nu meer dan ooit nodig. De mensen in Guyana zijn geduldig geweest en verdienen finaliteit zoals bepaald door de resultaten van de hertelling.
 

"Het Gemenebest blijft Guyana bijstaan ​​en dringt er bij de leiders en de bevolking van Guyana op aan de verheven ambities die in uw grondwet, uw kieswetten en het Gemenebesthandvest zijn uiteengezet, na te leven."

 

Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft maandag gezegd dat niets de voorzitter van de Guyana Elections Commission (Gecom) nu belet de resultaten bekend te maken van de verkiezingen van 2 maart, die een overwinning voor de PPP laten zien. De OAS-verklaring volgt op de indiening van een rapport van het Caricom-onderzoeksteam. De OAS heeft de huidige regering van Guyana opgeroepen het overgangsproces te starten, zodat de legitiem gekozen regering haar plaats kan innemen.

Geen verkiezingsfraude

Het Caricom-team dat de nationale hertelling onder de loep heeft genomen, heeft gezegd dat er geen bewijs was geleverd verkiezingsfraude zoals de regerende APNU+AFC claimt. Het team zei dat het ongelukkige effect van deze aantijgingen was dat ze voer verschaften aan personen die deze beweringen als feiten rondbazuinden. "Maar misschien was dit wel precies het politieke doel," concludeerde het team.

 

Vlnr: Ambassadeur Colin Granderson, Sylvester King, Cynthia Barrow-Giles; en John Jarvis (Foto: Caricom)

 

APNU+AFC beweerde dat er stemmen waren uitgebracht op naam van mensen die al dood zijn en die uitlandig waren. "Dit leidde steevast en helaas tot een vals verhaal in het publiek dat de verkiezingen niet geloofwaardig waren en dat er op de stemmingsdag massale verkiezingsfraude had plaatsgevonden."

Het Caricom-team gaf de Guyanese verkiezingscommissie de schuld dat het deze aantijgingen had toegestaan, omdat het niet besliste over de aard van de nationale hertelling. "Omdat er absoluut geen bewijs was om de aantijgingen te staven, was dit vaak de bron van grote onenigheid op de werkstations, aangezien alle andere politieke partijen bezwaar maakten tegen de aantijgingen van APNU+AFC-vertegenwoordigers."

Het team beschouwde de bezwaren van APNU+AFC niet als materieel relevant voor de hertelling van de stemmen en "we hebben eenvoudigweg geen bewijs wie de uiteindelijke begunstigden waren van de vermeende 'spookstemming' en de imitatie van de kiezer."

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: