• woensdag 20 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

GEEN TWIJFEL BETROKKENHEID ADHIN ONDANKS ONRECHTMATIGE AANHOUDING

Datum: 20 Jan 2021 | Bron: United News | Door: Redactie

Uit het verslag van de Rechter-Commissaris inzake de aanhouding en inverzekeringstelling van parlementariër en gewezen vicepresident Ashwin Adhin, blijkt dat er inderdaad voldoende aanwijzingen zijn om hem verantwoordelijk te houden voor het wegnemen en de vernietiging van apparatuur van het Kabinet de vicepresident.

Het blijkt ook onjuist te zijn dat de apparatuur afgeschreven was en zou worden gedoneerd aan het Doveninstituut. De apparatuur was nog heel goed bruikbaar en kwam nog lang niet in aanmerking om afgeschreven te worden. Bij het Blindeninstituut was ook niets bekend over een donatie. De verklaringen van Adhin zijn in strijd met wat er door medeverdachten is aangegeven. Die hebben de gewezen vicepresident behoorlijk bezwaard als te zijn de opdrachtgever van al het gebeuren rond de weggenomen en later vernietigde apparatuur.

De rc is echter van oordeel dat de handelingen, waaronder ook het geknoei met afschrijvingsdocumenten, door Adhin zijn gepleegd in de hoedanigheid als politieke ambtsdrager. Vandaar dat zijn aanhouding als onrechtmatig is getoetst. Er zou eerst toestemming van De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd moeten worden om hem aan te houden en in verzekering te stellen. Uit het verslag van de rc is wel duidelijk te halen dat er niet getwijfeld wordt over zijn betrokkenheid. De gronden om aangehouden en in verzekering gesteld te worden, minimaal een redelijk vermoeden dus, is wel aanwezig. De gang naar DNA moest wel eerst ondernomen worden volgens de rc.

UNITEDNEWS

Datum: 20 Jan 2021 | Born: United News | Door: Redactie