• donderdag 04 March 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

FOLLOW THE MONEY

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

De voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, wordt al maanden gezocht door onze justitie. In het kader van zijn opsporing, heeft de procureur-generaal (PG) mr. Roy Baidjnath Panday, vorig jaar gevraagd om internationale signalering van Interpol van de gewezen minister.

De PG heeft inmiddels duidelijkheid verstrekt, dat ruim drie weken terug het Openbaar Ministerie (OM) antwoord heeft gegeven op de laatste vragen, die Interpol additioneel had gesteld. Vorige week en wel op 7 januari, heeft Interpol het OM geïnformeerd, dat zij de door Suriname aanvullende informatie heeft voorgelegd aan het legal comité, dat deze aan het beoordelen is in het kader van de plaatsing op de Interpollijst.

De zaak is al sinds vorig jaar in behandeling bij Interpol, en enige tijd daarna werd er door Interpol een vragenlijst opgestuurd voor additionele informatie, waarop het OM al had gereageerd. Volgens de PG is er nu antwoord gegeven op alle vragen en die zijn ook weer vertaald naar het Engels, want er was sprake, dat er summierlijk informatie uit het onderzoeksdossier, verstrekt moest worden.

“Wij hebben de informatie uit het dossier aangeboden voor vertaling en ook weer opgestuurd, dat hele proces heeft zich afgewikkeld in begin december en rond 7 januari, werd er geantwoord door Interpol”, verduidelijkte de PG. Naast de internationale opsporing van Hoefdraad, heeft het OM ook de hulp voor twee medeplichtige verdachten ingeroepen van Interpol. Het gaat om de Nederlander Robert Putter en managing partner van Clairfield, Hans Buysse. Putter was beleidsadviseur van de Centrale Bank van Suriname.

Onze justitie heeft al sinds vorig jaar, een opsporingsbericht uit laten gaan naar deze Nederlander, die in eerste instantie adviseur was van Hoefdraad. Naderhand was hij adviseur van de Centrale Bank van Suriname. Uit het onderzoek van de politie is gebleken, dat hij samen met de onlangs aangehouden verdachte Ginmardo Kromosoeto, directeur van de SPSB, zaken heeft gedaan. Zij hebben staat-spanden in opdracht van Hoefdraad verkocht aan een stichting. Putter is de zesde verdachte in deze zaak.

In de CBvS-zaak zijn inmiddels aangehouden: ex-governor Robert van Trikt, directeur Legal, Compliance & International Affairs CBvS, Faranaaz Hausil en directeur van Orion, Ashween Agnoe. De vijfde verdachte, de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is voortvluchtig.  Volgens het onderzoek van het Openbaar Ministerie, zijn aan Clairfield zonder (voldoende) tegenprestatie enorme bedragen uitbetaald door de Centrale Bank van Suriname.

Volgens het dossier is naar voren gekomen, dat na het afsluiten van elk van de vijf overeenkomsten tussen Buysse en Van Trikt, de Centrale Bank een voorschot betaalde aan Clairfield. De gezamenlijke waarde hiervan bedraagt 2.552.932 euro. Een deel van dit geld heeft Buysse teruggestort op de rekening van Orion, het boekhoudingsbedrijf van Van Trikt. Het onderzoek van het OM kan niet aantonen, welke diensten Orion heeft geleverd die deze transactie rechtvaardigen.  Keerpunt volgt deze zaak op de voet en is zeker benieuwd naar de gevolgen die de internationale opsporing met zich mee zal brengen. Just follow the money, zullen wij maar zeggen!

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie