• zaterdag 16 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Financiële problemen zorgsector:

Datum: 16 Jan 2021 | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Tijdens de openbare vergadering van de Zorgraad afgelopen zaterdag, zijn de financiële problemen binnen de gezondheidssector weer aan de orde gekomen. Niet alleen ziekenhuizen en andere zorginstellingen, maar ook de assurantiemaatschappijen ondervinden last van de financiële problemen. De premies en de tarieven die vastgesteld zijn in de Nationale Basiszorgwet, voldoen niet meer, omdat de Surinaamse munt flink is gedevalueerd. Gevreesd wordt dat bij een aanpassing van de tarieven en premies om de kosten goed te kunnen dekken, een deel van de samenleving zich deze aanpassing niet zal kunnen permitteren. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, gaf aan dat haast alle zorg verlenende diensten in Suriname problemen hebben, maar dat de problemen met goed overleg en onderzoek opgelost moeten worden.

Ashween Achaibersing, lid van de Zorgraad, heeft tijdens de vergadering uitspraken gedaan over de bedragen die onder andere artsen, specialisten en apothekers verdienen.

Hij vroeg zich af of die hoge bedragen gewenst zijn en of ze geaccepteerd moeten worden. Dit terwijl volgens hem, de prestaties ondermaats zijn. Minister Ramadhin zei dat er sneller oplossingen kunnen komen als alle partijen een constructieve houding aannemen.

Hij vond het daarom geen pas hebben dat vooral partijen die niet aanwezig waren, op de vergadering besproken werden. De basiszorgwet moet volgens de minister gereviseerd worden. “De knelpunten in de zorgwet moeten aangepast worden. Het vastleggen van de premie of behandelingen opnemen in een wet kan niet. Op korte termijn moet de hele zorg doorgelicht worden. Maandelijks moet de regering allerlei geld ophoesten om de cruciale zorg te blijven garanderen”, stelde Ramadhin. Volgens de minister moeten er middelen worden ingezet om te komen tot de realisatie van het doel. Er moet overleg plaatsvinden tussen de verschillende groepen zorgverleners en de regering. Ramadhin zei dat het tijd wordt dat de partijen samen een consultant aanwijzen die het hele systeem zal moeten analyseren. Daarnaast moet er ook een onafhankelijke accountant aangetrokken worden om de actuele en reële kostprijs te berekenen. Ramadhin haalde aan dat er al drie weken geen hartoperaties in Suriname worden gedaan, omdat de randvoorwaarden ontbreken. “Ook simpele complicaties kunnen niet opgevangen worden, omdat het AZP crediteuren heeft van bijkans SRD 200 miljoen en de mensen niet meer bereid zijn te leveren. We moeten analyseren hoe dat is ontstaan. Hoe hebben we als overheid kunnen toestaan dat deze achterstanden al jaren zijn opgebouwd?”

Per maand wordt er volgens Ramadhin voor de 825 dialysepatiënten in Suriname, 196.000 euro neergeteld voor gebruiksartikelen die nodig zijn om te kunnen dialyseren. Volgens hem worden in Guyana 40 behandelingen door de staat aangeboden. Voor de rest moeten de patiënten de zorg zelf betalen. Dit is volgens hem de reden dat het aantal dialysepatiënten in Guyana heel erg laag is. “De mensen overleven het gewoon niet. Maar wij hebben een ander beleid. We zetten alles op alles om de dialysepatiënten in leven te houden, ongeacht de kwaliteit van het leven”, stelde Ramadhin. Desondanks zei hij dat het probleem van de zorg veel meer diepliggend is. Alle partijen moeten volgens hem het besluit nemen wat ze willen doen met de zorg in Suriname, hoe ver er gegaan wordt met de dienstverlening, welke disciplines het recht van bestaan hebben en welke investeringen gepleegd zijn. Vicepresident Ronnie Brunswijk zei dat hij intensiever contact wil met de sector, zodat er samengewerkt kan worden aan het oplossen van de problemen. Het sociaalzekerheidsstelsel moet volgens hem succesvol zijn. “We hebben allemaal een hart voor de sociaal zwakkeren. We moeten ze helpen. Laten we de schuld niet geven aan anderen, maar kijken hoe we de zaak weer gezond kunnen maken. Niemand kan 100 procent tevreden zijn, maar we moeten een middenweg vinden”, aldus Brunswijk.

-door Priscilla Kia-

Datum: 16 Jan 2021 | Born: Dagblad de West | Door: Redactie